Mobyson AB (publ.) slutför förvärv av TotalTelefoni Svenska Invest AB med dotterbolag.

Print
| Source: Stockwik Förvaltning AB
Mobyson AB (publ.) slutför förvärv av TotalTelefoni Svenska Invest AB med
dotterbolag.

Mobyson AB har den 15 november slutfört förvärvet av samtliga aktier i
TotalTelefoni Svenska Invest AB inklusive de tre helägda dotterbolagen Total
Telefoni Svenska Holding AB, Total Telefoni Svenska AB och Enkla Lösningar Inom
Telefoni Svenska AB. Köpeskillingen erlades dels kontant dels genom nyemitterade
aktier. I anledning härav har bolagets styrelse den 15 november 2007 med stöd av
bemyndigande beslutat att emittera 11.718.750 aktier i Mobyson AB till säljarna
för en kurs om en (1) krona och sextio (60) över per aktie.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Bent Brugård, VD, Mobyson AB (publ.). 
Tel:+47 90 85 35 06, e-post: bent.brugard@online.no