Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2007 Micro Holding AB (publ)

Print
| Source: Micro Holding AB
Delårsrapport 1 jan - 30 sept 2007 Micro Holding AB (publ)

Förstärkt expansion genom nya samarbeten

• Micro Holding ABs nettoomsättning ökade under perioden januari-september till
115,2 Mkr (108,8). 

• Resultatet efter skatt uppgick till -20,3 Mkr (-3,4) efter upplösning av
reserver.

• Resultatet per aktie var -0,12 kr (-0,04).

• Utvidgat samarbete med Vianor/Nokian Tyres ökar tillgängligheten för Micros
produkter.

• Samarbete med Preem utvidgar Micros potentiella kundbas.

• Nyemission riktad till Mohammed Al Amoudi tillför efter periodens slut cirka
20 Mkr för att förstärka bolagets expansion och utveckla de nya samarbetena.
Efter denna nyemission är Al Amoudi, Preems ägare, Micros största ägare med
29,9% av röster och kapital.


För ytterligare information, kontakta:
Kristina Jarring, VD, telefon 0705 65 33 16, e-post kristina.jarring@micro.se
Mats Nilstoft, Styrelseordförande, telefon 0705 78 10 60

Micro Holding AB (publ) äger och driver Micro, den enda renodlade
detaljhandelskedjan i Sverige inom bilreservdelar och biltillbehör för bil- och
motorintresserade konsumenter. I fokus står produkter för lättservice, bilvård,
styling och reservdelar. Företagets sortiment omfattar även ett brett urval av
biltillbehör och verktyg. Micro har drygt 150 medarbetare fördelat på 14 butiker
från Gävle i norr till Malmö i söder, centrallager i Anderstorp och
servicekontor i Helsingborg. Micro Holding AB (publ) (f d Powerit PS publ) är
listad på First North sedan 2000 och bolagets Certified Adviser är Stockholm
Corporate Finance.