SEB expanderar i Ukraina

Print
| Source: Skandinaviska Enskilda Banken AB

SEB förvärvar 97,25 procent av Factorial Bank i Ukraina. Avtalet
innebär en köpeskilling om 120 miljoner US-dollar (motsvarande cirka
780 miljoner kronor) för 100 procent av aktierna. Förvärvet är i
linje med SEB:s strategi att växa i östra Europa genom organisk
tillväxt och kompletterande förvärv."Vi har en långsiktig ambition att erbjuda ett brett utbud av
banktjänster i Ukraina. Genom förvärvet av Factorial Bank kommer vi
att betjäna mer än 110 000 kunder i Ukraina", säger Annika Falkengren
VD och koncernchef i SEB. "Den pågående konsolideringen inom en av de
snabbast växande bankmarknaderna i Europa innebär fortsatta
tillväxtmöjligheter för SEB i regionen."

Genom förvärvet av Factorial Bank och dess 53 kontor stärker SEB sin
lokala närvaro i den östra delen av Ukraina och staden Kharkiv. Som
ett resultat av förvärvet kommer SEB:s kundbas i Ukraina att bestå av
13 000 företagskunder och 100 000 privatkunder. Totala tillgångar
kommer att uppgå till motsvarande 452 miljoner US-dollar per den 30
september 2007.

SEB var den första nordiska banken att 2004 ta steget in i Ukraina
genom förvärvet av Bank Agio. Banken är i dag fullt integrerad i SEB
under namnet SEB Bank Ukraine.

European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) kommer att
förvärva en minoritetspost om högst 9,95 procent i SEB Bank
(Ukraine).

Förvärvet förutsätter godkännande av tillsynsmyndigheter.
Integrationen av Factorial Bank inklusive byte av varumärke till SEB
Bank kommer att påbörjas under 2008.

SEB Enskilda och HSBC är finansiella rådgivare till SEB i förvärvet.


SEB är en nordeuropeisk finansiell koncern för 400 000 företag,
institutioner och 5 miljoner privatpersoner.
SEB har lokal närvaro i Norden, Baltikum, Tyskland, Ukraina och
Ryssland, och har genom sitt internationella nätverk global närvaro i
ytterligare tio länder. Den 30 september 2007 uppgick koncernens
balansomslutning
till 2 149 miljarder kronor och förvaltat kapital till 1 385
miljarder kronor. Koncernen har cirka 20 000 anställda. Läs mer om
SEB på www.sebgroup.com.
____________________________________________________________________________
För ytterligare information kontakta:
Mats Kjaer, Head of New Markets, 070-624 26 77
Odd Eiken, Head of Group Marketing & Communications, 070-763 87 30
Ulf Grunnesjö, Head of Investor Relations, 070-763 85 01