Enea inleder inom kort återköp av egna aktier

Print
| Source: Enea AB
Enea inleder inom kort återköp av egna aktier

Stockholm, 16 november 2007 - Enea, som är en världsledande leverantör av
mjukvara och tjänster för nätverk, kommer inom kort att påbörja återköp av egna
aktier över OMX Nordiska Börsen i Stockholm.

Rapportering sker via börsen och kan följas via länken:
http://www.omxgroup.com/nordicexchange/forbolagochemittenter/surveillance/survei
llancestockholm/aterkopavaktier/.

Syftet med återköp av egna aktier är att fortlöpande kunna anpassa bolagets
kapitalstruktur till Eneas kaptialbehov och att möjliggöra finansiering, helt
eller delvis, i samband med företagsförvärv. Aktierna kommer att förvärvas på
Stockholmsbörsen till ett pris inom det vid var tid registrerade
kursintervallet. 

Enea äger inga aktier före återköpsprogrammets start.

Inom ramen för det bemyndigande som erhölls vid årets bolagsstämma beslutade
styrelsen den 23 oktober 2007 att under perioden fram till den 15 maj 2008
återköpa maximalt 18 355 000 aktier, vilket motsvarar 5 procent av samtliga
aktier i bolaget.

Återköpsprogrammet hanteras av Nordea Bank AB. 

För mer information, vänligen kontakta: 

Håkan Gustavson
CFO, Enea
Tel. 08 507 141 33
hakan.gustavson@enea.com

Om Enea 
Enea är världsledande inom realtidsteknologi, inbyggda system, middleware,
utvecklingsverktyg, databasteknologi och konsulttjänster för avancerade system
med krav på hög tillgänglighet. Våra kunder är verksamma bland annat inom
telekommunikation, mobiltelefoni, medicinteknik och fordonsteknik/infotainment.
Eneas framgångsrika operativsystem OSE™ finns i ungefär hälften av världens 3G
mobiltelefoner och basstationer. Enea har drygt 500 anställda och är noterat på
OMX Nordic Exchange Stockholm. För mer information se www.enea.com 

Enea och OSE är av Enea AB eller dess dotterbolag registrerade varumärken. ©
2007 Enea.