Pateikiama pataisyta 2007 m. I pusmečio tarpinė informacija

Print
| Source: Snaige
multilang-release
Pateikiame pataisytą AB "Snaigė" 2007 m. I pusmečio neaudituotą konsoliduotą
finansinę atskaitomybę, tarpinį pranešimą ir atsakingų asmenų patvirtinimą.


Generalinis direktorius
Mindaugas Šeštokas
8 315 56206