Indre værdi pr. 16/11 2007

Print
| Source: DKTI A/S
Den indre værdi af DK Trends Invest A/S er d.d. opgjort til kr 99,6428 pr.
aktie	 
baseret på lukkekurserne dagen før			
			
I opgørelsen er egenkapitalen baseret på den aktuelle kursværdi af		
selskabets aktieportefølje med fradrag af afholdte omkostninger			
og afsat skat frem til seneste månedsopgørelse samt budgetterede		
omkostninger og estimeret skat for perioden siden seneste måneds-		
opgørelse.			
			
Der tages forbehold for endelig opgørelse.			
			
Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til selskabet 			
			
			
Med venlig hilsen			
DK Trends Invest A/S