Tricorona avyttrar ANA Ädelmetall

Print
| Source: Tricorona AB
Tricorona har slutit avtal med K.A Rasmussen A.S, Norges största
leverantör av ädelmetaller, om överlåtelse av samtliga aktier i ANA
Ädelmetall AB, Sveriges ledande återvinningsföretag av ädelmetaller.
Överlåtelsen är ett led i Tricoronas renodling mot att investera i
och handla med miljörelaterade marknadsinstrument. Tillträdesdag är
den 30 november.
Överlåtelsen kommer att medföra kostnader av engångskaraktär som
kommer att belasta resultatet i det fjärde kvartalet. Överlåtelsen
kommer dock att ha en positiv kassaflödespåverkan.


Stockholm den 29 november 2007

Tricorona AB (publ)

För mer information kontakta:
Niels von Zweigbergk, koncernchef
Telefon 08 - 506 885 51, 070-859 35 00, e-post: nvz@tricorona.se.

Lars Alm, CFO
Telefon 08 - 545 426 33, 070-512 40 16, e-post:
lars.alm@tricorona.se.