Avista: Avnotering av betalda tecknings units i Zodiak Television AB (290/07)

Print
| Source: Nasdaq Stockholm AB
De betalda tecknings units i Zodiak Television AB kommer att avnoteras. Sista dag för handel är den 18 december 2007.

Kortnamn:	ZODI BTU
ISIN-kod:	SE0002228726
Orderboks-ID:	49920
Orderboks-ID OTC	49921