Neeilinio akcininkų susirinkimo sprendimai

Print
| Source: Panevezio Statybos Trestas
multilang-release
2007 m. gruodžio 18d. įvykusio neeilinio visuotinio akcininkų
susirinkimo  sprendimas: 

 1.1. Bendrovės auditoriumi išrinkti UAB „KPMG Baltics" bendrovės ir jos
dukterinių įmonių 2007 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo
auditui atlikti. 
1.2. Už bendrovės 2007 metų finansinės atskaitomybės ir metinio pranešimo auditą
mokėti ne daugiau kaip 64 800 litų be PVM.
1.3. Už AB"  Panevėžio statybos trestas" įmonių grupės 2007 metų finansinių
atskaitomybių ir metinių pranešimų auditą ar peržiūrą mokėti ne daugiau kaip
119 800 litų be PVM.
1.4. Įgalioti Valdą Šimoliūną pasirašyti sutartį dėl audito paslaugų atlikimo
ar jos pakeitimus su UAB „KPMG  Baltics", bei jos  sudedamąsias dalis, priėmimo
- perdavimo aktus ir kitus dokumentus, susijusius su tinkamu aukščiau nurodyto
įgaliojimo įgyvendinimu.Dalė Bernotaitienė
AB PST finansų direktorė
Tel.: 8 45 505 507;