Årets julgåva på en miljon kronor går till anti-mobbning

Print
| Source: Swedbank AB
Pressmeddelande 18 december 2007

Årets julgåva på en miljon kronor går till anti-mobbning

Swedbank skänker en miljon kronor till Rädda Barnen i Sverige för att starta
projektet ”Zero Tolerance”, ett anti-mobbningsarbete i Estland, Lettland och
Litauen.

- Det känns bra att inför julen ge ett bidrag till viktiga insatser för barn och
ungdomar på Swedbanks hemmamarknader. Gåvan ligger helt i linje med bankens
värderingar och vår målsättning att ta ett socialt ansvar på de marknader där vi
verkar, säger Jan Lidén, VD och koncernchef i Swedbank.  

Sedan tre år är Swedbank också huvudsponsor för Stiftelsen Friends, som verkar
för att minska mobbning och annan kränkande behandling av barn och ungdomar i
Sverige. 

- Det är glädjande att Swedbank nu utvidgar sitt stöd till anti-mobbningsarbete
till andra sidan Östersjön. Gåvan möjliggör att vi kan arbeta för att skolor i
Estland, Lettland och Litauen blir mobbningsfria och därmed skapa en bättre
miljö för barnen och för lärande, säger Charlotte Petri Gornitzka,
Generalsekreterare för Rädda Barnen. 
Projektet ”Zero Tolerance” genomförs av samarbetsorganisationer till Rädda
Barnen i vart och ett av de baltiska länderna med start i februari 2008. Det är
tionde året i rad som Swedbank skänker pengar till ideell verksamhet i stället
för att skicka julkort.
För ytterligare information:
Tobias Wagner, tf Informationsdirektör, Swedbank, tfn: 070-259 12 65
Anna Sundblad, Presschef, Swedbank, tfn: 070-321 39 95 
Swedbanks vision är att vara den ledande finansiella institutionen på de
marknader vi är verksamma. Swedbank har totalt ca 9 miljoner privatkunder och ca
500 000 företagskunder med 470 kontor i Sverige, 290 kontor i de baltiska
länderna samt 190 kontor i Ukraina. Koncernen har även verksamhet i Helsingfors,
Kaliningrad, Köpenhamn, Luxemburg, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St
Petersburg och Tokyo. År 2006 uppgick balansomslutningen till 1 400 miljarder
kronor och antalet anställda var cirka 17 000. Läs mer om Swedbank på
www.swedbank.se.