PRESSMEDDELANDE
Stockholm/Amsterdam, 19 december 2007

LBI International AB ("LBi"), det internationellt ledande digitala
byrånätverket, skriver ned prognosen för 2007. För helåret 2007
väntar LBi i nuläget en knapp ökning av försäljningen jämfört med
2006. Rörelsemarginalen blir lägre 2007 jämfört med 2006 och kommer
att inkludera en engångskostnad relaterad till omstrukturering av den
Nederländska verksamheten. Rörelsemarginalen för Q4 blir positiv med
engångskostnaden för omstruktureringen inkluderad.

Den mest betydande faktorn för nedskrivningen av försäljning och
rörelsemarginalen för 2007 är en mindre gynnsam utveckling för den
Nederländska delen av verksamheten i det fjärde kvartalet. För att
hantera de operativa frågorna inom verksamhetsdelen Lost Boys i
Nederländerna kommer Theo Cordesius, COO LBI International AB, att
leda förändringsarbetet i samarbete med ledningen. Theo Cordesius
kommer också att se över koordinering och affärsutveckling mellan
Lost Boys och det nyligen förvärvade Satama i Nederländerna. Lost
Boys och Satama NLs kompletterande tjänsterbjudande positionerar LBi
som den främsta digitala byrån med ett komplett tjänsteerbjudande i
Nederländerna. LBis ledning ser med tillförsikt på att de operativa
frågorna i Nederländerna kommer att lösas utan ytterligare påverkan
på resultatet under 2008.

Rörelsemarginalen i Q4 påverkas ytterligare även av engångskostnader
för koncernens enheters namnbyte, uppgradering av finansiella
rapporteringssystem samt utveckling av LBis digitala dashboard. Alla
investeringar i interna processer och resurser kommer att slutföras
innan årets utgång, vilket kommunicerats i tidigare kvartalsrapport
för Q3.


För ytterligare information kontakta:
Robert Pickering, vd och koncernchef, LBI International AB
+31 20 460 45 00, robert.pickering@lbi.com
Theo Cordesius, vice vd, LBI International AB
+31 20 460 45 00, theo.cordesius@lbi.com
Eva Ottosson, informationsansvarig, LBI International AB
+46 709 41 21 40, eva.ottosson@lbi.com
Om LBi:
Det internationellt ledande digitala byrånätverket LBi har ett
komplett tjänsteutbud för leverans av marknadsföringslösningar och
tekniska lösningar. Företaget har omkring 1 450 anställda vilka i
huvudsak återfinns på större europeiska och amerikanska
marknadsplatser som Amsterdam, Atlanta, Berlin, Bryssel, Köpenhamn,
London, Madrid, Milano, Mumbai, München, New York, Paris och
Stockholm. Med team sammansatta utifrån en mängd olika kompetenser
skapar LBi innovativa flerkanalslösningar för sina nationella och
internationella kunder genom att på ett unikt sätt kombinera
strategiutveckling och kreativ design med specifik branschkunskap och
senaste teknologi. LBi är noterat som ett Mid Cap bolag på OMX
Nordiska börs i Stockholm och på Euronext i Amsterdam (Kortnamn:
LBI).