Rautaruukki Oyj		Pörssitiedote	19.12.2007 klo 9.05

RAUTARUUKKI OYJ:N OSAKKEIDEN MERKINNÄT OPTIO-OIKEUKSILLA

Rautaruukki Oyj:n osakkeita on 1.11.─28.11.2007 välisenä aikana merkitty vuoden
2003 optiolainaan liittyvillä optio-oikeuksilla yhteensä 2 000 kappaletta.
Osakepääomaa on korotettu merkintöjen johdosta 3400,00 eurolla. Osakepääoman
korotus on merkitty kaupparekisteriin 19.12.2007. 

Uudet osakkeet tuottavat kaikki osakasoikeudet rekisteröintipäivästä 19.12.2007
lukien. Osakkeet otetaan arviolta seuraavasta päivästä lukien kaupankäynnin
kohteeksi OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä yhdessä vanhojen
osakkeiden (RTRKS) kanssa. 

Rautaruukin osakepääoma on korotuksen jälkeen 238 336 817,60 euroa ja
osakkeiden kokonaismäärä on 140 198 128 kappaletta. Määrään sisältyvät yhtiön
hallussa olevat omat osakkeet. 

Seuraava vuoden 2003 optiolainaan perustuva osakepääoman korotus tapahtuu
helmikuussa 2008, jolloin 31.12.2007 mennessä tehdyt uudet osakemerkinnät
rekisteröidään. 


Lisätietoja:
Tiina Bäckman, johtaja, lakiasiat, puh. 020 592 9068


Rautaruukki Oyj                                 

Anne Pirilä                                 
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja 

Rautaruukki toimittaa metalliin perustuvia komponentteja, järjestelmiä ja    
kokonaistoimituksia rakentamiseen ja konepajateollisuudelle. Metallituotteissa 
yhtiöllä on laaja tuote- ja palveluvalikoima. Yhtiöllä on toimintaa 24 maassa ja
henkilöstöä 14 700. Liikevaihto vuonna 2006 oli 3,7 miljardia euroa. Osake on  
noteerattu OMX Pohjoismaisessa Pörssissä, Helsingissä (Rautaruukki Oyj: RTRKS). 
Vuodesta 2004 yhtiö on käyttänyt markkinointinimeä Ruukki.           

www.ruukki.com                                 

JAKELU:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi, Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.ruukki.com