Metsäteollisuusyhtiö UPM ja venäläinen Sveza-konserni ovat allekirjoittaneet  
aiesopimuksen yhteisyrityksen perustamisesta ja investointipäätöksen      
tekemisestä, kun kannattavuusselvitys uudenaikaisen metsäteollisuuslaitoksen  
rakentamisesta on valmistunut. Laitoksen suunniteltu sijaintipaikka on Vologdan 
alueella Luoteis-Venäjällä. Molemmilla osapuolilla olisi 50 prosentin osuus   
yhteisyrityksen osakepääomasta.                         

Suunniteltu teollisuuslaitoskokonaisuus käsittää modernin sellutehtaan, sahan ja
OSB-rakennuslevytehtaan Sheksnan kunnassa Vologdan eteläosassa. Laitosten    
suunnitellut kapasiteetit olisivat: sellutehdas 800 000 tonnia, saha 300 000  
kuutiometriä ja OSB-levytehdas 450 000 kuutiometriä.              
                                        
”Tämä hanke on kansallisesti merkittävä ja sillä on suuri vaikutus       
taloudelliseen kehitykseen koko Venäjällä ja erityisesti Vologdan alueella. Se 
auttaa hyödyntämään Venäjän metsävaroja entistä tehokkaammin hyödyntämällä   
uusinta tekniikkaa,” sanoo Svezan omistaja Aleksei Mordashov. ”Hankkeen     
toteutusvaiheessa on suunniteltu erilaisten toimijoiden kuten Vnesheconom pankin
ja Investointirahaston talouden kehittämiseen myöntämien tukien hyödyntämistä. 
Hankkeen rahoittajina odotamme yhdessä UPM:n kanssa, että saamme tukea     
valtiolta,” jatkaa Mordashov.                          

”Venäjällä on huomattava merkitys UPM:n globaalissa kasvustrategiassa. Vuodesta 
2004 UPM on aktiivisesti etsinyt mahdollisuuksia uusiin avauksiin Venäjällä,”  
sanoo UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesonen. ”Tämä hanke tarjoaa meille      
kiinnostavan mahdollisuuden laajentaa nykyistä toimintaamme Venäjällä. UPM:llä 
on tarvittavaa tieto-taitoa ja osaamista rakentaa uusinta teknologiaa ja    
ympäristötekniikkaa hyödyntävä maailmanluokan metsäteollisuusintegraatti.”   

Kokonaisinvestointi laitoksiin olisi yli miljardi euroa. Kun uudet Shekshnan  
tehtaat ovat täydessä käynnissä, ne työllistäisivät noin 650 henkilöä. Lisäksi 
epäsuora työllistämisvaikutus alueella olisi tuhansia työpaikkoja.       

Sheksnan kunta sijaitsee Vologdan eteläosassa alueella, jossa on huomattavat  
metsävarat. Vologdan metsien kestävästi hyödynnettävissä oleva kasvuvaranto on 
lähes miljardi kuutiometriä. Kulkuyhteydet Sheksnaan ovat hyvät. Se sijaitsee  
Volga-Baltian vesireitin ja Pietarista Permiin kulkevan pohjoisen rautatien   
varressa. Sheksnan tehtaan tuotteet myytäisiin pääasiallisesti Venäjän     
kotimarkkinoilla.                                

SVEZA LYHYESTI                                 
Sveza-konserni on yksi Venäjän johtavia puutuoteyhtiötä, jonka pääomistaja on  
Aleksei Mordashov. Se on itsenäinen Mordashovin teräs- ja muusta toiminnasta  
erillään toimiva konserni. Sveza-konsernilla on viisi tuotantolaitosta:     
Ust-Izhoran vaneritehdas, Kostroman vaneritehdas “Fanplit”, Velikiy Ustyugin  
vaneritehdas ”Novator”, Permin vaneritehdas ja Manturovon vaneritehdas “Fankom”.
www.sveza.ru                                  


UPM LYHYESTI                                  
UPM kuuluu maailman johtaviin metsäteollisuusyhtiöihin. Yhtiön liikevaihto   
vuonna 2006 oli 10 miljardia euroa, ja sen palveluksessa on noin 28 000     
henkilöä. UPM:n päätuotteita ovat painopaperit, tarramateriaalit ja puutuotteet.
Yhtiöllä on tuotantolaitoksia 13 maassa, ja sen päämarkkina-alueet ovat Eurooppa
ja Pohjois-Amerikka. UPM:n osake on listattu OMX Pohjoismainen Pörssi      
Helsingissä. Yhdysvalloissa UPM:llä on ADR-ohjelma, jonka puitteissa yhtiön   
osaketalletustodistuksilla käydään kauppaa OTC-markkinoilla. www.upm-kymmene.fi 

Tiedotustilaisuus 19.12.2007 kello 10.30 Moskovassa RIA Novostin        
lehdistökeskuksessa salissa 3, Zubovski boulevard, 4. Tiedotustilaisuuden    
isäntiä ovat:                                  

Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM                       
Hallituksen puheenjohtaja Alexey Mordashov, Sveza                
Strategiajohtaja Heikki Malinen, UPM                      
Toimitusjohtaja Andrey Kashubski, Sveza                     
Vologdan alueen kuvernööri Vyacheslav Pozgalyov                 

Lisätietoja:                                  
Strategiajohtaja Heikki Malinen, UPM, puh. 0204150110              
Toimitusjohtaja Andrey Kashubski, Sveza, tel. +7 495 783 0035          


UPM-Kymmene Oyj                                 
Pirkko Harrela                                 
Viestintäjohtaja                                

JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.upm-kymmene.fi