Finanšu kalendārs

Print
| Source: Rigas kugu buvetava
Ar šo vēlamies informēt, ka A/S “Rīgas kuģu būvētava” plāno iesniegt
Biržai nerevidēto finanšu pārskatu par periodu, kas noslēdzas 2007.gada
31.decembrī, 
2008.gada 29..februārī.


Ar cieņu, 
Valdes locekle L.Artemenko