ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN MUUTOKSESTA

Print
| Source: Turvatiimi
Turvatiimi Oyj 	Pörssitiedote 		21.12.2007 klo 14.20 

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS OMISTUSOSUUDEN   
MUUTOKSESTA                                   

Turvatiimi Oyj on saanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälässä tarkoitetun 
ilmoituksen omistusosuuden muutoksesta yhtiössä.                

Virala-konserniin kuuluvan Atine Group Oy:n osuus Turvatiimi Oyj:n osakemäärästä
ja äänimäärästä on alittanut 3/10. Virala-konsernin uusi omistusosuus Turvatiimi
Oyj:n osake- ja äänimäärästä on 29,99 %.                    

”Rahoitustarkastus on myöntänyt teollisuuskonserni Viralalle lyhyeksi      
määräajaksi poikkeusluvan Turvatiimi Oyj:n osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia 
arvopapereita koskevasta tarjousvelvollisuudesta. Pörssiyhtiö Turvatiimin    
perustajaomistajana olen pettynyt, että poikkeuslupa ei anna meille muita    
mahdollisuuksia kuin alentaa omistusosuutemme alle 30 %:iin myymällä noin 10 % 
omistuksestamme Turvatiimissä. Myynti on luonnollisesti ristiriidassa      
omistajastrategiamme kanssa, mutta ei muuta pitkäaikaissitoumustamme yhtiön   
kehittämiseksi kaikilla mahdollisilla tavoilla. Uskon, että yhtiö ja sen kaikki 
omistajat tarvitsevat vahvan pääomistajan saavuttaakseen yhtiön hallituksen   
sille asettamat kannattavuustavoitteet”, sanoo Atine Group Oy:n toimitusjohtaja 
Alexander Ehrnrooth.                              

Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisesti ilmoitamme seuraavat tiedot:  

1.Kohdeyhtiö                                  

Turvatiimi Oyj (0667761-0)                           

2.Ajankohta, jolloin omistusosuus muuttui                    

21.12.2007                                   

3.Osakkeenomistajan nimi ja yritystunnus                    

Virala Oy Ab (0147485-7)                            
Atine Group Oy (1942577-0)                           


4.Virala-konsernin tarkka osuus Turvatiimi Oyj:n osakepääomasta ja äänimäärästä 


--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja       |     Osakkeiden | Osuus osakepääomasta ja |
|                |     lukumäärä |      äänimäärästä |
--------------------------------------------------------------------------------
| Atine Group Oy        |     19 804 355 |         29,99 % |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------


Turvatiimi Oyj:n rekisteröity osake- ja äänimäärä on 66 042 758.        


Turvatiimi Oyj                                 

Ismo Heikkonen                                 
toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA                                   
Toimitusjohtaja Ismo Heikkonen, puh. 0207 363 200,               
ismo.heikkonen@turvatiimi.fi, www.turvatiimi.fi