BankInvest leverer igen indre værdier for de af BI Management A/S
administrerede foreninger.