BankInvest leverer igen indre værdier for de af BI Management A/S
administrerede foreninger. 

Det gælder:

Investeringsforeningen BankInvest I
Investeringsforeningen BankInvest II
Investeringsforeningen BankInvest IV
Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer
Specialforeningen BankInvest Indeksobligationer
Investeringsinstitutforeningen BankInvest Mix 
BI Hedge Stabil
BI Bull, hedgeforening
BI Private Equity f.m.b.a.