den 28. december 2007: 98,25

Print
| Source: Access Stratego A/S
Indre værdi den 28. december 2007: 98,25