Offentliggörande av ökning av det totala antalet aktier och röster i bolaget

Acando bekräftar att den sista handelsdagen i december 2007, dvs den 28 december
2007, uppgår bolagets aktiekapital till 98.205.961 kronor, det totala antalet
aktier i bolaget till 78.564.768, varav 3.639.990 aktier av serie A, 73.924.778
aktier av serie B och 1.000.000 aktier av serie C, och det totala antalet röster
i bolaget till 111.324.678. Acando innehar samtliga 1.000.000 aktier av serie C,
för vilka Acando ej äger rösträtt.

Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen.

Informationen är sådan som Acando AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt
lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den
28 december, kl 8.00. För ytterligare information, vänligen kontakta
Per Killiner, CFO Acando AB 	tel: 08-699 70 00

Acando är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och
genomför verksamhetsförbättringar genom informationsteknik. Acando erbjuder
balans mellan hög kundnytta, kort projekttid och låg totalkostnad. Acando
omsätter över en miljard kronor och har 1400 medarbetare i tio länder i Europa.
Bolaget är noterat på OMX Nordiska Börs. 
www.acando.se