Prospekteringsborrningen genomfördes med ”jack-up” riggen Transocean Galaxy II och har utvärderat en reservoar. Borrningen var torr och har avslutats.

Lundin Petroleum är operatör med en licensandel om 30 procent. Partners är Palace Exploration Company (United Kingdom) Limited (25%), Britanica Energy ltd. (25%) (ett dotterbolag till International Frontier Resources Corp.), Gulf Shores UK Resources Ltd. (10%) och Monoil UK Limited (10%).  


Lundin Petroleum är ett svenskt oberoende olje- och gasprospekterings och produktionsbolag med en välbalanserad portfölj av tillgångar i världsklass i Europa, Afrika, Ryssland och Asien. Bolaget är noterat vid den nordiska börsen. (ticker ”LUPE”). Lundin Petroleum har bevisade och sannolika reserver om 176,4 miljoner fat oljeekvivalenter (mmboe) per den 1 januari 2007.

För ytterligare information var vänlig kontakta:
Ashley Heppenstall
VD
Tel: +41 22 595 10 00

eller

Maria Hamilton
Informationschef
Tel: +41 22 595 10 00
Tel: 08-440 54 50