Par nerevidēta 2007. gada finanšu pārskata iesniegšanu

Print
| Source: Strencu MRS
AS Strenču MRS nerevidētu 2007. gada finanšu pārskatu iesniegs laika periodā no
25. - 29.02.2008.