AS Strenču MRS nerevidētu 2007. gada finanšu pārskatu iesniegs laika periodā no
25. - 29.02.2008.