05.12.2007.a. otsustas AS-i Tallink Grupp juhatus kasutada üldkoosoleku poolt  
antud õigust ning käivitada aktsiate tagasiostuprogramm. Tagasi ostetakse   
maksimaalselt 7 miljoni euro (109,5 miljoni krooni) väärtuses aktsiaid kuid   
mitte rohkem kui 5 817 040 aktsiat. Tagasiostu periood algas 10.12.2007. a. ning
lõpeb 17.01.2008. a.                              

Perioodil 05.01.2008 - 11.01.2008 on toimunud järgmised aktsiate tagasiostu   
tehingud:                                    

Aktsia - TAL1T                                 
--------------------------------------------------------------------------------
|    Kuupäev    | Tagasi-  | Keskmine hind  |   Kokku maksumus   |
|           | ostetud  |  aktsia kohta  |            |
|           | aktsiate  |         |            |
|           | kogus   |         |            |
--------------------------------------------------------------------------------
|           |       | EUR |  EEK  |  EUR  |  EEK   |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|   7.01.2008   |   50 000 | 1,070 | 16,74186 |  53 500 |  837 093 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   8.01.2008   |  250 000 | 1,080 | 16,89833 |  270 000 | 4 224 582 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   9.01.2008   |  280 000 | 1,080 | 16,89833 |  302 400 | 4 731 532 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   10.01.2008   |  285 000 | 1,080 | 16,89833 |  307 800 | 4 816 023 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   11.01.2008   |  260 000 | 1,080 | 16,89833 |  280 800 | 4 393 565 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku perioodi   | 1 125 000 | 1,080 | 16,8914 | 1 214 500 | 19 002 796 |
| jooksul       |      |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostetud enne    | 1 875 000 | 1,052 | 16,4581 | 1 972 245 | 30 858 929 |
| käesolevat teadet  |      |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kokku        | 3 000 000 | 1,062 | 16,6206 | 3 186 745 | 49 861 724 |
| kumulatiivselt   |      |    |     |      |      |
| tagasiostuprogrammi |      |    |     |      |      |
| raames       |      |    |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Pärast nimetatud tehinguid omab AS Tallink Grupp 3 000 000 oma aktsiat, mis   
moodustab kokku 0,445% aktsiakapitalist.                    

Tagasiostuprogrammi raames jääb tagasi osta veel maksimaalselt kuni 3,81 miljoni
euro (59,6 miljoni krooni) väärtuses aktsiaid kuid mitte rohkem kui 2 817 040 
aktsiat.                                    
                                        
Aktsiate tagasiostuprogrammi teostatakse vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele 
nr. 2273/2003, 22.12.2003, mis sätestab erandid kauplemisele oma aktsiatega   
tagasiostuprogrammide raames. Aktsiate tagasiostu täideviijaks ja korraldajaks 
on Tallink nimetanud Hansapanga, kes eraldi kokkuleppe alusel teostab aktsiate 
tagasiostu Tallinki nimel. Programmi täideviimisel on Hansapank kauplemisotsuste
tegemisel iseseisev järgides kehtivaid tingimusi ning piiranguid ilma, et    
Tallink saaks mõjutada aktsiate ostuaega.                    


Janek Stalmeister                                
Finantsdirektor                                 
AS Tallink Grupp                                
Tel: +372 6409 800                               
Fax: +372 6409 810                               
E-mail: janek.stalmeister@tallink.ee