Den 11. januar 2008 er indre værdi for KapitalPleje A/S beregnet til kr. 92,28.