er den 11. januar 2008 beregnet til kr. 92,28

Print
| Source: KapitalPleje A/S
Den 11. januar 2008 er indre værdi for KapitalPleje A/S beregnet til kr. 92,28.