Ramavtal med norska justitie- och polisdepartementet

Know IT Objectnet har ingått ramavtal med det norska justitie- och
polisdepartementet om leverans av konsulttjänster för utvecklande av en
integrerad systemportfölj inom justitiesektorn. Målsättningen med projektet är
att utveckla en systemportfölj i syfte att effektivisera informationen och
informationsflödet inom och mellan olika sektorer (polisen, den högre
åklagarmyndigheten, domstolarna och kriminalvården) samt mot externa parter.
Ramavtalet gäller under 3 år och Know IT kommer att vara involverat i alla
huvudaktiviteter i det mest omfattande IT-projektet någonsin inom Norges
justitiesektor.

Know IT kommer att leverera konsulttjänster inom program- och
arkitekturkoordinering, harmonisering och standardisering, nätverksarkitektur,
teknisk utvärdering och anskaffande av ny teknologi, specifikation och
anskaffande av applikationer inom delsektorerna samt ansvara för
kvalitetssäkring av projekt. 

Know IT valdes som en bland fem leverantörer i konkurrens med femton
förhandskvalificerade leverantörer i anbudsprocessen. Know IT fick ramavtalet på
grund av sin höga kompetens inom modern systemutveckling och på grund av
företagets stora erfarenhet av liknande uppdrag.

- Vi är stolta över att vi valdes som ramavtalsleverantör till detta stora och
viktiga IT-projekt för justitie- och polisdepartementet. Elektronisk samverkan
inom justitiesektorn och rättsväsendet är ett prioriterat område och vi ser fram
mot att kunna bidra till en bättre samverkan och därmed stora effektivitets- och
kvalitetsvinster, säger Erik Amundrud, vd hos Know IT Objectnet.

För mer information kontakta
Erik Amundrud, vd hos Know IT Objectnet, telefon +47 90 95 62 00
eller
Patrik Syrén, informationschef, Know IT AB, 08-700 66 00 eller 0730-74 66 30


Know IT AB (publ) är ett IT-konsultbolag som bidrar till företags och
organisationers framgångar genom att utveckla och ta långsiktigt ansvar för
värdeskapande processer, funktioner och IT-lösningar. Verksamheten omfattar
strategisk rådgivning, systemutveckling och applikationsförvaltning - från
utredning och uppbyggnad av system i komplexa miljöer till
kommunikations-/gränssnittslösningar som integrerar olika kanaler och
information. Know IT etablerades 1990 och har idag mer än 950 medarbetare
representerade på 21 orter i Sverige och i Oslo och Arendal i Norge samt i
Tallinn i Estland. Know IT AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i
Stockholm. För mer information om Know IT besök gärna www.knowit.se