NURMINEN LOGISTICS OYJ  	PÖRSSI-ILMOITUS 11.1.2008              

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Nurminen Logistics Oyj (”Yhtiö”) on saanut Arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §  
mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan John Nurminen Oy:n omistamien Yhtiön     
osakkeiden ja niiden tuottamien äänien lukumäärä on noussut 4. tammikuuta 2008 
päättyneen pakollisen ostotarjouksen seurauksena yli kahdeskymmenesosan (1/20) 
Nurminen Logistics Oyj:n osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.       
Ostotarjouksen yhteydessä tehdyt kaupat selvitettiin 11.1.2008.         

John Nurminen Oy:n omistus ilmoituksen jälkeen:                 

Kpl-määrä      Osuus osakemäärästä  Osuus äänimäärästä          

657.903 kpl     5,17 %        5,17 %                

John Nurminen Oy on Juha Nurmisen määräysvaltayhtiö. Juha Nurmisen suorassa ja 
välillisessä määräysvallassa olevien osakkeiden osuus Nurminen Logistics Oyj:n 
osakkeista ja niiden tuottamista äänistä pakollisen ostotarjouksen jälkeen   
ilmenee seuraavasta taulukosta:                         

--------------------------------------------------------------------------------
| Osakkeenomistaja       | Osakkeet   | Osuus    | Osuus     |
|                |        | osakkeista  | äänistä (%)  |
|                |        | (%)     |        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Juha Nurminen (”JN”) yhteensä,| 9.146.490   | 71,91    | 71,91     |
| joista            |        |       |        |
|  JN omissa nimissään     | 5.311.415   | 41,76    | 41,76     |
|  JN JN Uljas Oy:n (y-tunnus | 1.094.112   | 8,60    | 8,60     |
|  717307-8) kautta      |        |       |        |
|  JN John Nurminen Oy:n    |  657.903   | 5,17    | 5,17     |
|  (y-tunnus 2139209-0) kautta |        |       |        |
|  JN Satu Lassilan, Jukka   | 2.083.060   | 16,38    | 16,38     |
|  Nurmisen ja Mikko Nurmisen |        |       |        |
|  osakkeita koskevan     |        |       |        |
|  hallintaoikeuden kautta   |        |       |        |
--------------------------------------------------------------------------------

Nurminen Logistics Oyj:n rekisteröity osakkeiden lukumäärä on 12.719.119    
osaketta ja osakepääoma 4.214.521 euroa. Yhtiöllä on yksi osakelaji ja kaikki  
osakkeet tuottavat yhtäläiset oikeudet Yhtiössä.                
                                        
NURMINEN LOGISTICS OYJ                             
                                        

Lasse Paitsola                                 
President and CEO                                
                                        

Lisätietoja:                                  
Lasse Paitsola                                 
President and CEO                                
                                        
Nurminen Logistics Oyj                             
                                        
puh. 0400 405 801                                
lasse.paitsola@nurminenlogistics.com                      
www.nurminenlogistics.com                            


JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.nurminenlogistics.com