er den 11. januar 2008 opgjort til 159,32 kr.

Print
| Source: Alm. Brand Formue A/S
Indre værdi for Alm. Brand Formue A/S.