VAAHTO GROUP PLC OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.1.2008 klo 9.00

VAAHTO GROUP -KONSERNIN JOHDON OSAVUOTINEN SELVITYS AJALTA 1.9.2007 - 30.11.2007

Katsauskaudella Vaahto Group -konsernin liikevaihto ja tulos etenivät
ennakoidulla tavalla. Konsernin liikevaihto 1.9.2007 - 30.11.2007 oli 23,0
milj. euroa (edellisen tilikauden vastaavalla jaksolla n. 16,2 milj. euroa) ja
liikevoitto oli 1,4 milj. euroa (n. 0,2 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 42% 
ja sen myötä liikevoitto oli selkeästi vertailukautta parempi. Tilauskanta
laski katsauskauden aikana ollen sen alkaessa 42,9 milj. euroa ja päättyessä
36,5 milj. euroa. 

Pulp & Paper Machinery

Pulp & Paper Machinery -ryhmän 1.9.2007 - 30.11.2007 liikevaihto oli 13,9 milj.
euroa (n. 8,7 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi peräti 60% prosenttia
vertailukaudesta, kun usean merkittävän projektin toimitukset ajoittuivat
vuoden 2007 loppupuolelle. Katsauskauden korkeasta liikevaihdosta huolimatta
ryhmän kannattavuus jäi asetetuista tavoitteista. 

Useiden projektitoimitusten ajoittuessa katsauskaudelle Pulp & Paper Machinery
-ryhmän tilauskanta laski tilikauden alun tilanteesta. Ryhmällä on kuitenkin
edelleen käynnissä huomattava määrä tarjousvaiheessa olevia projekteja.
Edellisellä tilikaudella Shanghaihin perustetun tytäryhtiön toiminta on
käynnistynyt hyvin ja se on merkittävästi vahvistanut Vaahto Pulp & Paper
Machinery -ryhmän kilpailuasemaa Kiinan markkinoilla. 

Process Machinery

Process Machinery -ryhmän 1.9.2007 - 30.11.2007 liikevaihto oli 9,1 milj. euroa
(n. 7,5 milj. euroa). Liikevaihto oli 21% vertailukautta korkeampi.
Liikevaihto kasvoi sekä säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa ja kummassakin
tuoteryhmässä kannattavuus on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista. 

Katsauskaudella Vaahto Oy teki sopimuksen Process Machinery -ryhmään kuuluvan
spiraalilämmönvaihdintoiminnan myynnistä saksalaiselle HES Heat Exchanger
System GmbH:lle. Kauppaan kuuluu spiraalilämmönvaihdinten tuotantolinja
koneineen ja laitteineen sekä siihen liittyvät aineettomat oikeudet. Sopimuksen
mukaan Vaahto Oy vastaa olemassa olevan tilauskannan valmistamisesta ja
toimittamisesta. Tuotantolinjan koneet ja laitteet siirtyvät ostajalle
vaiheittain kevään 2008 aikana. Spiraalilämmönvaihdinten vuotuinen liikevaihto
on vaihdellut 2-4 milj. euron välillä. 

Process Machinery -ryhmän markkinatilanne on jatkunut erinomaisena ja
tilauskanta on hyvä sekä  säiliö- että sekoitinliiketoiminnassa. 

Arvio tilikaudesta 1.9.2007 - 31.8.2008

Vaahto Group -konsernin tilauskanta on laskenut katsauskauden aikana ja tämä
asettaa haasteita liikevaihdolle ja tuloskehitykselle jäljellä olevalla
tilikaudella. 

Osavuosikatsaus ajalta 1.9.2007 - 29.2.2008

Vaahto Group -konserni julkaisee osavuosikatsauksen kuuden kuukauden toiminnan
ajalta 18.4.2008. 

Lahdessa 17.1.2008

VAAHTO GROUP PLC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Antti Vaahto
Toimitusjohtaja
Vaahto Group Plc Oyj
puh. 040 8232835