AS "VEF Radiotehnika RRR" paziņo, ka 2008.gada 9.janvāri sabiedrības valdes
locekles amatu atstāj Inga Sprūga. 
Sabiedrības valdes locekļa amatu ar 2008.gada 9.janvāri ieņem Jānis Olekšs.
J.Olekšs ilgstosi ieņēmis vadošos amatus. No 2004.gada SIA "Albatross Tukuma
rajons" valdes loceklis,no 2006.gada un līdz šim brīdim SIA "Baltlains Intern"
valdes loceklis.