Styrelsen för 360 Holding AB har tecknat avtal om att förvärva 51
procent av aktierna i Pokerstaker Ltd som driver pokertjänsten
Prostaker.com. Köpeskillingen utgörs av 122 400 000 nyemitterade
aktier i 360 Holding AB, motsvarande 6 120 000 SEK. Ytterligare
61 200 000 aktier kan tillkomma i tilläggsköpeskilling baserat på
Prostakers framtida utveckling. Därtill har 360 Holding erhållit en
köpoption som ger rätt att förvärva resterande 49 procent i Prostaker
Ltd före utgången av 31 januari 2009. Pokertjänsten Prostaker.com
omsatte 392 000 EUR med ett positivt resultat om 43 000 EUR under
2007. Dessa siffror är preliminära och ej reviderade och avser juni
till december 2007.

Pokertjänsten Prostaker.com har avtal med en speloperatör per
pokernätverk och erbjuder sina medlemmar spel på Ongame Network,
Prima, Bossmedia, 24H Poker samt IPoker vilket skapar stora
valmöjligheter för spelarna. Prostakers intäkter kommer dels från de
speloperatörer som har anslutit sig till tjänsten i form av
affiliateintäkter, dvs intäkter som baseras på de volymer som
genereras av de spelare som Prostaker förmedlar till speloperatören
och genom en andel av de vinster som de sponsrade spelarna genererar.
Prostaker ger medlemmarna möjlighet att förbättra sitt pokerspelande
tillsammans med erfarna och erkänt duktiga pokerspelare som mentorer.
För många medlemmar innebär det nya möjligheter, som de aldrig
tidigare kunnat erhålla, samtidigt som det finns en naturlig
värdegemenskap inbyggd i Prostakers koncept bland anslutna
medlemsspelare."Vi är mycket nöjda att kunna förvärva majoritetsposten i Prostaker
Ltd. Genom nyligen förvärvade Pokerpanthers samt Heypoker som är
anslutna till Prostaker.com har vi kunnat ta del av Prostakers
tjänsteutbud samt arbetsmetodik och gjort bedömningen att
framtidsutsikterna i bolaget är mycket goda", säger Björn Lundberg,
VD 360 Holding AB, i en kommentar.

För mer information se www.prostaker.com

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:
Björn Lundberg, vd 360 Holding AB, 070-534 80 90
www.360holding.se


360 Holding AB:s aktie handlas på First North (OMX). Certified
Adviser till 360 Holding AB är Thenberg & Kinde Fondkommission AB.
Tel 031-745 50 00.

360 Holding AB har som affärsidé att äga samt förvärva och
konsolidera bolag verksamma inom spelbranschen. Koncernbolag baserade
på Malta driver speltjänsterna www.heypoker.com,
www.pokerpanthers.net  samt www.finansbet.com.