Räntor: Inregistrering av obligationer utgivna av UBS AG, Jersey Branch på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s Privatobligationslista (11/08)

Print
| Source: Nasdaq Stockholm AB
Lån UBSO IRD2 och UBSO IRT2 inregistreras på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s Privatobligationslista fr.o.m. den 1 februari 2008.


Se bifogad bilaga för mer information.