IXONOS OYJ	PÖRSSITIEDOTE 7.2.2008                       

IXONOS UUDISTAA SEGMENTTIRAPORTOINTIAAN JA ORGANISAATIOTAAN           

Ixonos Oyj raportoi vuoden 2008 ensimmäisestä osavuosikatsauksesta alkaen    
konsernin liiketoiminnan kahdessa segmentissä: konsultointipalvelut ja     
ohjelmistotuotannon palvelut. Uudet segmentit perustuvat yhtiön         
palvelutuotteisiin ja kuvaavat entisiä paremmin yhtiön liiketoiminnan luonnetta 
ja sen kehittämiseen tehtäviä panostuksia.                   

Konsultointipalveluihin kuuluvat ohjelmistojen ja tietojärjestelmien      
suunnitteluun liittyvät teknologiakonsultoinnin palvelut, käyttöliittymä- ja  
käytettävyyssuunnittelu sekä projektinjohtopalvelut. Ohjelmistotuotannon    
palveluihin sisältyvät kokonaisvastuulliset ohjelmistojen projektitoimitukset, 
testaus- ja laadunvarmistuspalvelut sekä ohjelmistojen ja tietojärjestelmien  
ylläpitopalvelut.                                

Segmenttiraportoinnin uudistaminen liittyy yhtiössä parhaillaan toteutettavaan 
organisaation kehittämiseen, jolla pyritään tehostamaan yhtiön liiketoiminnan  
kasvattamista, toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta, kansainvälistymistä sekä
henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työssäviihtymistä.            

”Konsernin kasvaessa voimakkaasti olemme siirtymässä uuteen kasvuvaiheeseen,  
jossa merkittävimmiksi haasteiksi muodostuvat uusien strategisten asiakkuuksien 
kehittäminen ja asiakaskunnan laajentaminen, liiketoimintamme          
kansainvälistäminen sekä henkilöstömme osaamisen ja urakehityksen edistäminen. 
Näihin haasteisiin meidän tulisi kyetä vastaamaan heikentämättä hyvää      
kannattavuuttamme”, toimitusjohtaja Kari Happonen sanoo.            

”Uskomme organisaation uudistamisen edistävän laajentuneen palveluvalikoimamme 
ja henkilöstömme osaamisen hyödyntämistä asiakkaidemme liiketoimintakriittisissä
ohjelmisto- ja järjestelmähankkeissa ja siten auttavan visiomme ja strategiamme 
toteuttamisessa”, Happonen jatkaa.                       

Ixonosin uudessa organisaatiossa operatiiviset toiminnot jaetaan Liiketoimintaan
ja Palvelutuotantoon sekä näitä tukeviin taloushallinnon ja viestinnän     
palveluihin. Liiketoiminta vastaa konsernin palveluiden myynnistä, asiakkuuksien
hallinnasta ja kehittämisestä sekä asiakaskohtaisten palveluiden johtamisesta. 
Liiketoiminta jakaantuu kolmeen yksikköön: Mobiilipäätelaitteet ja -ohjelmistot,
Operaattorit ja ICT sekä Teollisuus ja palvelut.                

Palvelutuotanto jakaantuu alueyksiköihin, kahteen palvelutuoteyksikköön sekä  
tukitoimintoihin. Alueyksiköt vastaavat asiakashankkeiden resursoinnista sekä  
palveluiden tuottamisesta yhteistyössä liiketoimintayksiköiden kanssa.     
Palvelutuoteyksiköt vastaavat palveluiden kehittämisestä ja tuotteistamisesta  
sekä palveluiden tuottamiseen liittyvien prosessien ja menetelmien       
kehittämisestä ja yhtenäistämisestä.                      

Liiketoiminnasta vastaavaksi johtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi on nimitetty 
Kari Liuska. Mobiilipäätelaitteet ja -ohjelmistot -yksikön johtajaksi on    
nimitetty Tomi Kyllönen, Operaattorit ja ICT -yksikön johtajaksi Timo Kaisla ja 
Teollisuus ja palvelut -yksikön johtajaksi Timo Aittoniemi.           

Palvelutuotannosta vastaavaksi johtajaksi ja varatoimitusjohtajaksi on nimitetty
Asko Vainionpää. Alueyksiköitä johtavaksi linjajohtajaksi on nimitetty Jorma  
Hanhimäki. Konsultointipalveluista vastaavaksi johtajaksi on nimitetty Panu   
Kause ja ohjelmistotuotannon palveluista vastaavaksi johtajaksi Jarmo Erikäinen.

Ixonos julkistaa uusien segmenttien vertailuluvut tilikaudelta 2007 arviolta  
huhtikuun puolivälissä ennen ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsausta,  
joka julkaistaan 29. huhtikuuta. Yhtiön tilinpäätös vuodelta 2007 julkaistaan  
13. helmikuuta.                                 

IXONOS OYJ                                   
Kari Happonen                                  
toimitusjohtaja

Lisätietoja antaa:                               
Ixonos Oyj                                   
Kari Happonen, puh. 0424 2231, GSM 0400 700 761, kari.happonen@ixonos.com   

Jakelu:                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet