Amer Sports Oyj:n hallituksen nimitysvaliokunta ehdottaa 5.3.2008
kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7) ja että
hallituksen jäseninä jatkaisivat Felix Björklund, Ilkka Brotherus,
Tuomo Lähdesmäki, Timo Maasilta, Roger Talermo, Anssi Vanjoki ja
Pirjo Väliaho. Valittavan hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2009
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Lisäksi ehdotetaan, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat
seuraavat:
puheenjohtaja 80 000 euroa
varapuheenjohtaja 50 000 euroa
jäsenet 40 000 euroa

40 % hallituksen palkkioista maksetaan yhtiön osakkeina ja 60 %
maksetaan rahana.

TARKASTUSVALIOKUNNAN EHDOTUS

Amer Sports Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa
yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Jouko
Malinen, KHT.

Amer Sports Oyj:n hallitus sisällyttää ehdotukset myöhemmin
julkistettavaan yhtiökokouskutsuun.

AMER SPORTS OYJ
Viestintä
Maarit Mikkonen
Viestintäpäällikkö
Puh. (09) 7257 8306, sähköposti: maarit.mikkonen@amersports.com
JAKELU
OMX Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.amersports.com
AMER SPORTS OYJ
Amer Sports Oyj (www.amersports.com) on maailman johtava
urheiluvälineyhtiö, jonka tuotemerkkejä ovat Salomon, Wilson, Precor,
Atomic ja Suunto. Amer Sports tarjoaa teknisesti edistyksellisiä,
suoritusta parantavia urheiluvälineitä aktiiviharrastajille.
Toimintaa tasapainottavat monipuolinen lajivalikoima sekä läsnäolo
kaikilla tärkeillä markkinoilla.