KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN     
KOKOONPANOKSI                                  

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 13.3.2008      
kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin yksi uusi jäsen 
ja että seitsemän nykyistä jäsentä (Stig Gustavson, Björn Savén, Svante Adde,  
Kim Gran, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Timo Poranen) valittaisiin uudelleen 
vuoden kestäväksi toimikaudeksi.                        

Hallituksen nykyinen jäsen Stig Stendahl on ilmoittanut, että hän ei ole    
käytettävissä uudelleenvalintaan.                        

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa, että OKO Pankki Oyj:n        
toimitusjohtaja Mikael Silvennoinen valittaisiin Konecranes Oyj:n hallituksen  
uudeksi jäseneksi vuoden kestäväksi toimikaudeksi.               

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.            

Kauppatieteiden maisteri Mikael Silvennoinen on toiminut vuodesta 1997 lähtien 
OKO Pankki Oyj:n toimitusjohtajana ja konsernin johtoryhmän jäsenenä. Sitä ennen
hän on toiminut eri johtotehtävissä mm. OKO- ja Wärtsilä-konserneissa. Lisäksi 
Mikael Silvennoinen on mm. Vakuutusyhtiö Pohjolan hallituksen puheenjohtaja ja 
Unico Banking Groupin Steering Committeen jäsen.                

Kaikki ehdokkaat ovat Stig Gustavsonia lukuun ottamatta riippumattomia yhtiöstä.
Stig Gustavson toimi Konecranes Oyj:n toimitusjohtajana 17.6.2005 saakka. Kaikki
ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.     

Lisätietoja ehdotetuista nykyisistä hallituksen jäsenistä löytyy Konecranes   
Oyj:n sijoittajasivulta www.konecranes.fi/sijoittajat.             

Hallituksen jäsenten palkkiot                          

Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää, että hallituksen jäsenten palkkiot  
ovat: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut    
hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi esitetään, että kaikille jäsenille  
maksetaan 1 500 euron suuruinen palkkio jokaisesta valiokunnan kokouksesta,   
johon he osallistuvat.                             

Valiokunta esittää, että palkkio voidaan maksaa joko käteisenä tai Konecranes  
Oyj:n markkinoilta hankittuina osakkeina.                    

Aikaisemman käytännön mukaisesti valiokunta esittää myös, että hallituksen   
jäsenten matkakustannukset korvataan kuitteja vastaan.             

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen     
asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat,   
satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia   
nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille.
Vuonna 2006 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1483 miljoonaa euroa. 
Yrityksellä on 8 000 työntekijää ja yli 370 huoltopistettä 43 maassa. Konecranes
Oyj:n osake on noteerattu OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).   

KONECRANES OYJ                                 


Paul Lönnfors                                  
Sijoittajasuhdepäällikkö                            


LISÄTIETOJA                                   
Sijoittajasuhdepäällikkö Paul Lönnfors, puh. 020 427 2050            
JAKELU                                     
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki                        
Keskeiset tiedotusvälineet