I henhold til § 28 i lov om værdipapirhandel m.v. oplyses herved, at Svendborg
Sparekasse´s besiddelse af egne aktier nu udgør 45.670 stk., svarende til 9,51%
af aktiekapitalen. 

Forøgelsen er sket ved erhvervelse af 30.000 stk. aktier fra Fonden for
Svendborg Sparekasse. 

Sparekassens seneste meddelelse om besiddelse af egne aktier var 16. marts
2005, hvor beholdningen blev reduceret til under 2%.