IXONOS OYJ PÖRSSI-ILMOITUS 22.2.2008                      

ARVOPAPERIMARKKINALAIN 2 LUVUN 10 PYKÄLÄN MUKAINEN ILMOITUS           

Ixonos Oyj on vastaanottanut seuraavan arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän
mukaisen ilmoituksen yhtiön omistusosuuden muuttumisesta:            

Turret Oy Ab on 21.2.2008 ilmoittanut Ixonosille, että Turret Oy Ab:n omistus on
noussut yli 10 %:n rajan Ixonosin osakkeista ja äänivallasta.          

Yhteensä Turret Oy Ab:lla on 928.705 Ixonosin osaketta, joka vastaa 10,45 %   
Ixonosin osakkeista ja äänistä.                         

Tämän ilmoituksen antopäivänä Ixonosin osakepääoma on 355.485,20 euroa koostuen 
yhteensä 8.887.130 osakkeesta                          

IXONOS OYJ                                   
Kari Happonen                                  
toimitusjohtaja                                 

LISÄTIETOJA ANTAA                                
Ixonos Oyj                                   
talouspäällikkö Niklas Wasenius, puh. 0 424 2231, GSM 040            
5250 800                                    
niklas.wasenius@ixonos.com                           

JAKELU                                     
Helsingin Pörssi                                
Keskeiset tiedotusvälineet