Akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” nerevidētais konsolidētais 2007.gada
pārskats, kas sagatavots saskaņā ar Starptautisko finanšu pārskatu standartiem,
liecina par koncerna veiksmīgu saimniecisko darbību, tīrajai peļņai sasniedzot
66 miljonus ASV dolāru - divas reizes jeb par 32,3 miljoniem ASV dolāru vairāk,
salīdzinot ar analogo periodu pērn. Būtiski pieaudzis arī a/s „Latvijas
kuģniecība” neto reisu rezultāts jeb tīrie ieņēmumi no kuģu darbības, kas
pārskata periodā veido 210,3 miljonus ASV dolāru un par 54,8 miljoniem ASV
dolāru apsteidz 2006.gada rādītājus. 

Ar 2007.gada nerevidētajiem finanšu rezultātiem iepazinās un tos pieņēma
zināšanai a/s „Latvijas kuģniecība” valde un padome. 

A/s „Latvijas kuģniecība” padomes priekšsēdētājs Uldis Pumpurs norāda, ka
pozitīvie 2007.gada finanšu rezultāti sasniegti, pateicoties koncerna vadības
un darbinieku profesionālai un mērķtiecīgai darbībai, kā arī salīdzinoši
augstajām frakts likmēm tankkuģu tirgū. U.Pumpurs uzsver: „Jebkura uzņēmuma
galvenā vērtība pirmām kārtām ir cilvēki - zinoši un lojāli darbinieki. Bez šī
faktora nevar pastāvēt nedz bizness, nedz kompānija. Tieši saliedēts komandas
darbs palīdz veiksmīgi realizēt vienu no mūsu svarīgākajiem stratēģiskajiem
mērķiem - tankkuģu flotes atjaunošanu. Šobrīd, kad pasaules globālo ekonomisko
procesu rezultātā ir krasi samazinājies pieprasījums pēc vecāku kuģu
pakalpojumiem, mēs jo īpaši izjūtam šī projekta nozīmību un nepieciešamību.” 

2007.gadā vislielākā uzmanība tika pievērsta flotes atjaunošanai, kuras
ietvaros Horvātijas kuģu būvētavā „3.Maj” ir pasūtīti 10 jauni tankkuģi, bet
Korejas kuģu būvētavā „Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd.” - 4 jauni tankkuģi. 

Pārskata periodā ekspluatācijā tika nodoti 4 no 10 Horvātijas kuģu būves
rūpnīcā „3.Maj” pasūtītajiem tankkuģiem, kā arī visi Korejas kuģu būvētavā
„Hyundai Mipo Dockyard Co.,Ltd.” pasūtītie kuģi. Pabeidzot šo tankkuģu
atjaunošanas programmu, 2008.gadā LK no Horvātijas kuģu būves rūpnīcas saņems
vēl trīs kuģu jaunbūves. 

Atbilstoši LK darbības stratēģijā līdz 2015.gadam ietvertajam tankkuģu flotes
attīstības scenārijam, 2007.gada 2.novembrī noslēgti līgumi ar Korejas kuģu
būves rūpnīcu „Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd" par vēl četru vidēja izmēra (MR)
tankkuģu būvi. Ņemot vērā plānoto tankkuģu jaunbūvju optimālo izmēru, paredzama
to vispusīga izmantošana gan naftas produktu, gan ķīmisko kravu, gan augu eļļas
pārvadājumos. 

2007.gada divpadsmit mēnešos visi LK flotes segmenti, izņemot refrižeratoru,
darbojās ar peļņu, - kopējais rezultāts no kuģu darbības sasniedz 70,3 miljonus
ASV dolāru, tādējādi par 56 procentiem uzlabojot 2006.gada attiecīgo rādītāju.
Vislielāko īpatsvaru kopējā peļņā no kuģu darbības dod LK tankkuģu flote - 89
procentus jeb 62,8 miljonus ASV dolāru. Šī segmenta rādītājus pozitīvi ietekmē
tankkuģu flotes atjaunošanas rezultātā pieaugošais jauno kuģu skaits, kuru
frakts likmes ir būtiski augstākas par tām, kādas piedāvā vecākiem kuģiem. 

Refrižeratorkuģu flotes darbību nelabvēlīgi iespaidoja 2007.gada laikā veiktie
neplānotie kuģu remonti, kā arī samērā zemās frakts likmes, un abu šo faktoru
ietekmē minētā flote pārskata periodu beidza ar 0,7 miljonu ASV dolāru
zaudējumiem. 

Nepieredzēti silto laika apstākļu un to izraisītā pazeminātā energoresursu
patēriņa, kā arī plānoto sausā doka remontu izmaksu ietekmē ar salīdzinoši
zemākiem kuģu darbības rezultātiem 2007.gadu finišēja a/s „Latvijas kuģniecība”
gāzvedējkuģu flote. Tās devums kopējā koncerna flotes pelņā no kuģu darbības
sastāda 10 procentus jeb 7,1 miljonus ASV dolāru pretstatā pērn gūtajiem 27
procentiem jeb 12,2 miljoniem ASV dolāru. 

Atbilstoši noslēgtajam laika nomas līgumam veiksmīgi strādā a/s „Latvijas
kuģniecība”  sauskravu kuģis „Telo”, kura peļņa no kuģu darbības pārskata
periodā nedaudz pārsniedz vienu miljonu ASV dolāru jeb vienu procentu no
koncerna flotes peļņas īpatsvara. Uzziņai:

2007.gada beigās akciju sabiedrības „Latvijas kuģniecība” komerciālajā vadībā
esošajā flotē ietilpa 45 kuģi: 37 tankkuģi, to skaitā trīs no citiem kuģu
īpašniekiem laika nomā paņemti kuģi, divi gāzvedējkuģi, pieci refrižeratorkuģi
un viens sauskravu kuģis. 

Mazo un vidējo tankkuģu (27,500 - 52,000 tonnu kravnesības kuģi) segmentā a/s
„Latvijas kuģniecība” ierindojas starp desmit lielākajiem kuģu īpašniekiem
pasaulē. 

Sīkākai informācijai:
Marita Ozoliņa-Tumanovska
Sabiedrisko attiecību dienesta vadītāja
Tālr. 67020120, 29287169
E-pasts: marita.ozolina@lscgroup.lv