Pridedama:
- neaudituota bendrovės 2007 m. 12 mėnesių tarpinė finansinė atskaitomybė;
- atsakingų asmenų patvirtinimas dėl finansinės atskaitomybės informacijos.


Vita Adomaitytė
Vyriausioji buhalterė
8 41 595 606