Pardavimų pajamos per 2007 metus išaugo 21,7 proc. iki 663,4 mln. LTL (192,1
mln. EUR), nuo 545,0 mln. LTL (157,9 mln. EUR) lyginant su 2006 metų pajamomis. 

Pelnas prieš mokesčius palūkanas ir amortizaciją (EBITDA) per 2007 metus
padidėjo 43 proc., iki 88,0 mln. LTL (25,5 mln. EUR), lyginant su 61,6 mln. LTL
(17,8 mln. EUR) 2006 metais. 

Penas prieš pelno mokestį 2007 metais padidėjo 75,5 proc. iki 40,9 mln. LTL
(11,8 mln. EUR), nuo 23,3 mln. LTL (6,7 mln. EUR) 2006 metais. 

Grynasis pelnas per 2007 metus padidėjo 80,1 proc. iki 33,3 mln. LTL (9,6 mln.
EUR), lyginant su 18,5 mln. LTL (5,3 mln. EUR) 2006 metais. 


Audrius Statulevičius
Finansų direktorius
(8 5)246 1419