FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 284

DSV Road Holding Ltd. (”DSV”) køber Roadferry Ltd (”Roadferry”).

 
DSV Road Holding Ltd. (en del af DSV koncernen i Storbritannien) og Roadferry
Holding Ltd. (en del af Peel Ports Group), har i dag underskrevet en aftale om
DSV's køb af 100% af aktierne i selskabet Roadferry, som besidder de to
100%-ejede dattervirksomheder, Roadferry Transport Ltd. og Roadferry Transport
(Ireland) Ltd. Selskabets aktivitet fordeler sig med 2/3 i Storbritannien og
1/3 i Irland. 

Gennem akkvisitionen etablerer DSV en markedsledende position på det vigtige
marked mellem Storbritannien og Irland og styrker dermed den eksisterende Road
division i såvel Storbritannien som Irland. Endvidere udbygges divisionens
forretningsområde indenfor palledistribution i Storbritannien og Irland gennem
Roadferry's involvering i Storbritannien's ledende pallenetværk, Palletline.
Den realiserede/forventede årlige omsætning i 2007/08 for Roadferry udgør 48
millioner £ og EBITA på 0,8 millioner £. Roadferry's regnskabsår slutter pr.
31. marts. 

Akkvisitionen er gennemført pr. d.d. fra hvilken dato DSV vil konsolidere
selskaberne. Akkvisitionen er ikke betinget af nogen godkendelser fra
myndigheder eller lignende. 

Det er intentionen at integrere selskaberne i DSV Road divisionen.
Koncernledelsen forventer, at denne integration vil skabe både operationelle og
administrative synergier. Synergierne forventes at være helt implementeret i
løbet af en periode på 2 år. Selskaberne forventes herefter samlet, at kunne
opnå en EBITA-marginal, som ligger på niveau med den øvrige del af DSV's Road
aktiviteter. 

Parterne har aftalt ikke at offentliggøre akkvisitionsprisen. 

Spørgsmål rettes til administrerende direktør Kurt K. Larsen på telefon 43 20
30 40 eller økonomidirektør Jens H. Lund på telefon 43 20 30 40. 

Med venlig hilsen
DSV


Kurt K. Larsen 		Jens H. Lund		
Administrerende direktør	Økonomidirektør