OMX Nordic Exchange Stockholm har beslutat att inregistrera följande lån på Benchmarkobligationslistan fr.o.m. den 10 mars, 2008.
	
Se bifogad bilaga för mer information.