Interbank: Inregistrering av obligationslån utgivet av Swedbank Hypotek AB (24/08)

Print
| Source: Listing and Trading Operations
OMX Nordic Exchange Stockholm har beslutat att inregistrera följande lån på Benchmarkobligationslistan fr.o.m. den 10 mars, 2008.
	
Se bifogad bilaga för mer information.