Tämä tiedote sisältää ennakkotietoja tilivuodesta 2007. Tiedot eivät perustu  
hallituksen hyväksymään tilinpäätökseen, mutta Yhtiö ei odota merkittäviä    
muutoksia lukuihin. Yhtiö julkaisee tilivuoden 2007 tilinpäätöksen 27.3.2008.  


PÄÄKOHDAT                                    

Yhtiön rahoitusjärjestelyt saatu päätökseen                   
Yhtiön nimenmuutos toteutunut                          
GyPSii -kehitystyö voimistui                          
Monikieliset versiot GyPSii-sovelluksesta lanseerattiin             
GyPSiin Symbian-sovellus saanut Nokia-hyväksynnän                
GyPSii lanseerattiin Blackberry-laitteisiin                   
GyPSii lanseerattiin China Mobilen sosiaaliseen verkkoon Dopod Clubin kanssa  
GyPSii julkisti Broadwayn kanssa solmitun jakelusopimuksen Intiaan       
GyPSii julkisti NAVTEQ-kumppanuuden                       
GyPSii julkisti China Unicomin ja Shanghai Rannuon kanssa solmitut kumppanuudet 
Kiinassa                                    
GyPSii sovellus Apple iPhone -laitteisiin julkistettiin             
Listalleottoesite julkistettiin tammikuussa                   
Vaihtovelkakirjalaina vaihdettu osakkeiksi                   


Yleiskatsaus                                  

GeoSentricin toiminta vuoden viimeisellä neljänneksellä eteni vakaasti.     
TWIG-tuotteiden myynti sujui hyvin ja GyPSii-palvelujen kehitystyö jatkui eri  
markkinasegmenteillä ja maantieteellisillä alueilla, kattaen yritys- ja     
kuluttajamarkkinat Aasiassa, Euroopassa ja Amerikoissa. GeoSentric ja sen    
kumppanit jatkavat liikesuunnitelmien toteuttamista tehokkaasti. Yhtiö on    
tyytyväinen nähdessään kysynnän jatkuvasti kasvavan sekä yritys- että      
kuluttaja-asiakkaiden piirissä, kun GyPSii-sovellusalusta on saatu lanseeratuksi
yhä useammille markkinoille, ja se on tyytyväinen myös TWIG-tuotteiden myynnissä
Aasian ja Euroopan markkinoilla vuosineljänneksellä saavutettuihin tuloksiin.  

GyPSii-alusta ja mobiilin elämäntavan sovellus ovat osoittautuneet       
houkutteleviksi globaalien kumppanien piirissä ja Yhtiö on tyytyväinen     
nähdessään sen liiketoiminnan vauhdin jatkuvan tämän vuoden puolella. Tämän   
vuoden puolella odotettu verkkoasiakkuuksien vähittäinen käynnistyminen on   
toteutunut ennusteita paremmin, ja kumppanien kanssa toteutetut kohdistetut   
markkinointitoimenpiteet ovat tuottaneet jatkuvaa vahvaa asiakaspalautetta ja  
tuloksia kuluttajasegmentissä.                         1. Vuoden viimeisen neljänneksen 10-12/2007 päätapahtumat            


Yhtiön rahoitusjärjestelyt saatu päätökseen                   

Yhtiö tiedotti 14.11.2007, että se oli päättänyt nostaa jäljellä olevan osan  
9,575 miljoonan euron suuruisesta 10.9.2007 tiedotetusta rahoituspaketista   
tarjoamalla merkittäväksi Yhtiön uusia sijoitussarjan osakkeita ja       
vaihtovelkakirjalainaa rahoitukseen sitoutuneiden sijoittajien kanssa sovitun  
mukaisesti ja hyväksyä tähän liittyvät merkinnät. Horizon Group merkitsi    
9.929.555 osaketta ja 446.830,00 suuruisen vaihtovelkakirjalainan ja Schroders 
Private Bank 10.626.000 osaketta ja 478.170,00 euron suuruisen         
vaihtovelkakirjalainan. Näiden osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma 
kasvoi 205.555,55 eurolla ja sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 3.494.444,35
eurolla. Vaihtovelkakirjalainat oikeuttavat niiden haltijat merkitsemään    
yhteensä enintään 82.222.221 uutta Yhtiön sijoitussarjan osaketta 31.12.2012  
asti. Mahdollisten merkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma voi nousta    
edelleen enintään 822.222,21 eurolla.                      

Hyväksymällä mainitun 9.575.000 euron rahoituksen Yhtiö oli sitoutunut     
rahoituksen ehtojen mukaisesti laskemaan liikkeeseen uusia sijoitussarjan    
osakkeita, erityisiä oikeuksia ja optio-oikeuksia GeoHolding B.V.:lle      
suunnatussa ilmaisessa annissa korottamaan sen täysin laimentunutta       
omistusosuutta. Näin ollen liikkeeseen laskettujen uusien sijoitussarjan    
osakkeiden enimmäismäärä oli 264.785.555, koostuen 1) 127.308.932 uudesta    
sijoitussarjan osakkeesta, 2) 102.171.068 OYL:n 10 luvun 1§ mukaisesta     
erityisestä oikeudesta sekä 3) 35.305.555 optio-oikeudesta. Yhtiön osakepääomaa 
korotettiin samanaikaisesti 0,01 eurolla jokaista liikkeeseenlaskettua osaketta 
kohti siirtämällä vastaava määrä ylikurssirahastosta osakepääomaan. Tämän    
tuloksena Yhtiön osakepääoma kasvoi 1.273.089,32 eurolla ja ylikurssirahasto  
väheni vastaavasti. Jokainen erityinen oikeus oikeuttaa sen haltijan      
merkitsemään yhden uuden Yhtiön sijoitussarjan osakkeen niin, että yhden euron 
suuruinen merkintähinta oikeuttaa merkitsemään 100.000 uutta sijoitussarjan   
osaketta merkintäaikana 19.10.2007-2.1.2013. Jokainen optio-oikeus oikeuttaa sen
haltijan merkitsemään yhden uuden sijoitussarjan osakkeen merkintähinnalla 0,045
euroa per osake merkintäaikana, joka alkoi 19.10.2007 ja päättyy 2.1.2013.   
Erityisten oikeuksien ja optio-oikeuksien käyttämisen johdosta Yhtiön      
osakepääoma voi nousta yhteensä enintään 1.374.766,23 eurolla.         

Lisäksi 10.9.2007 kokoontuneen ylimääräisen yhtiökokouksen sille antaman    
valtuutuksen nojalla Yhtiön hallitus päätti järjestää tietyille velkojille   
suunnatun yhteensä enintään 265.000,00 euron suuruisen kuittausannin      
seuraavasti. Kuittausanti koostui enintään 1.177.777 uudesta sijoitussarjan   
osakkeesta sekä 53.000,00 euron suuruisesta vaihtovelkakirjalainasta, joka   
oikeuttaa merkitsemään yhteensä enintään 4.711.111 uutta sijoitussarjan     
osaketta. Näistä 1.100.000 osaketta ja 49.500 euron määrä            
vaihtovelkakirjalainaa, joka oikeuttaa merkitsemään enintään 4.400.000 osaketta,
tarjottiin Jean-Francois Cristaun merkittäväksi sekä 77.777 osaketta ja 3.500  
euron suuruinen määrä vaihtovelkakirjalainaa, joka oikeuttaa merkitsemään    
enintään 311,111 osaketta, tarjottiin Ashland Capital Management´in       
merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta oli 0,18 euroa osakkeelta, mistä    
määrästä 0,01 euroa kirjattiin osakepääomaan ja loput vapaan oman pääoman    
rahastoon. Osakkeiden kokonaismerkintähinta oli näin ollen 211.999,86 euroa.  
Osakemerkintöjen seurauksena Yhtiön osakepääoma kasvoi 11.777,77 eurolla ja   
vapaan oman pääoman rahasto 200.222,09 eurolla. Vaihtovelkakirjalainan pääoma on
53.000,00 euroa, mistä jokainen 0,01125 euroa oikeuttaa haltijaa merkitsemään  
yhden uuden sijoitussarjan osakkeen niin, että koko lainapääoma oikeuttaa    
merkitsemään enintään 4.711.111 osaketta. Lainan vaihdossa osakkeisiin Yhtiön  
osakepääoma voi kasvaa enintään 47.111,11 eurolla ja vapaan oman pääoman rahasto
enintään 5.888,89 eurolla.                           

Yhtiön nimenmuutos toteutunut                          

Benefon Oyj:n 16.11.2007 kokoontunut ylimääräinen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti muuttaa Yhtiön yhtiöjärjestyksen kokonaisuudessaan ja   
samalla muuttaa Yhtiön nimeksi GeoSentric Oyj. Uusi yhtiöjärjestys ja sen mukana
myös Yhtiön uusi nimi rekisteröitiin kaupparekisterissä 10.12.2007, mistä    
päivästä alkaen yhtiön virallinen nimi on ollut GeoSentric Oyj.         2. Operatiivinen katsaus                            


GeoSolutions/GyPSii -katsaus                          

GyPSii kehitystyö voimistui                           

Yhtiö lisäsi neljänneksen aikana tuotekehitysponnistuksiaan kohteena      
paikkaperusteisten palvelujen kehitysalusta. Tuloksia saatiin aikaan      
yhteiskäyttöisen mobiililaitteiden tukijärjestelmän ja GyPSii-alustan      
jatkokehityksen osalta. Datakeskuksen arkkitehtuuria ja kehitystyötä jatkettiin 
toteuttamalla GyPSiin yhteisöllisen verkottumissivun täysin toimiva julkinen  
koekäyttöversio. Yhtiön Shanghain toimipistettä ja Intiaa varten tarvittavasta 
datakeskuksen lisätuesta laadittiin jatkosuunnitelmia ja spesifikaatioita.   

Monikieliset versiot GyPSii-sovelluksesta lanseerattiin             

Yhtiö tiedotti 9.11.2007, että sen GyPSii -websovellus on tarjolla käyttäjille 
kymmenellä eri kielellä - Amerikan englanniksi, englanniksi, saksaksi,     
espanjaksi, ranskaksi, italiaksi, koreaksi, venäjäksi, yksinkertaistetuksi   
kiinaksi ja perinteiseksi kiinaksi. GyPSii -sovelluksen laajennettu kielituki  
tuotiin tarjolle, kun GyPSii -sovelluksen ja -palvelun käyttäjäkysyntä oli   
alkanut kasvaa maailman eri puolilla. Käyttäjät voivat nyt käyttää sovellusta  
sosiaaliseen verkottumiseen, käyttäjäsisällön jakamiseen, friend-find -palveluun
ja paikkaperusteisen sisällön hyödyntämiseen kuten palvelujen ja kiinnostavien 
kohteiden löytämiseen - kaikki tämä kunkin omalla kielellä. Nykyinen käyttäjien 
julkisessa koekäytössä ja kenttätestauksessa oleva GyPSii:n           
Microsoft-sertifioitu Windows Mobile -sovellus löytyy englanniksi ja      
yksinkertaistetuksi kiinaksi, muut kielet seuraavan neljänneksen kuluessa.   

GyPSii toi markkinoille Windows Mobile -sovelluksen syyskuussa käynnistyneessä 
julkisessa koekäytössä, jotta käyttäjät pääsisivät kokeilemaan sovellusta    
tosimaailmassa. Symbian- ja J2ME Blackberry -sovellukset ovat parhaillaan    
testattavana yksityisessä koekäytössä, ja tähän liittyviä julkistuksia on    
odotettavissa. GyPSii-sovellus eri käyttöjärjestelmäversioina on koekäytössä ja 
testattavana useilla merkittävillä laitevalmistajilla ja verkko-operattoreilla 
eri puolilla maailmaa.                             

GyPSii Symbian-sovellus saanut Nokia-hyväksynnän                

Yhtiö tiedotti 23.11.2007, että Nokia on hyväksynyt Yhtiön lippulaivatuotteen  
GyPSii-sovelluksen Symbian version Nokian N95 ja 6110 Navigator matkapuhelimiin.
GyPSii yhdistää web-pohjaisella sovelluksella verkkoyhteisöalustan,       
paikkaperusteiset uutiset ja palvelut kuten ystävähaun sekä käyttäjien tuottaman
sisällön luomisen ja jakamisen. Suunniteltuna erityisesti käytettäväksi     
matkapuhelimissa, GyPSii-sovellus on jo yhteensopiva Windows Mobile -laitteiden 
kanssa ja lisäämällä Symbian -käyttöjärjestelmän ja Nokian tuen, GyPSii on nyt 
saatavilla suurimpaan osaan matkapuhelimia ja Internet-päätelaitteita. GyPSii on
ladattavissa Nokia- ja Windows Mobile- matkapuhelimiin yhtiön internet-sivuilta 
- www.gypsii.com.                                


TWIG-katsaus                                  

Vuonna 2007 Yhtiön TWIG-liikeyksikön operatiivinen toiminta ja tuotekehitys   
keskittyivät toisaalta TWIG Discovery Pro -tuotteen markkinalanseerauksiin ja  
tuotteen toimintojen kehittämiseen ja toisaalta TWIG Web Finder -tuotteen    
markkinoille tuomiseen.                             

TWIG Discovery Pro GSM/GPRS/GPS -laite on tarkoitettu turvamarkkinoille ja TWIG 
Locator -seurantalaite omaisuuserien ja ajoneuvojen seurantamarkkinoille. Vuoden
2007 aikana molemmat tuotteet saatiin onnistuneesti viedyksi markkinoille    
useissa Euroopan maissa.                            

TWIG Web Finder on palvelu, jonka avulla voidaan seurata ajoneuvoja ja muita  
liikkuvia omaisuuseriä sekä varmistaa henkilöiden turvallisuutta. Liikkuvien  
kohteiden sijainti voidaan nähdä tarkoilla katukartoilla kolmella mantereella. 
Palvelu mahdollistaa TWIG-tuotteiden käyttäjille sijaintitiedon vastaanoton myös
osoitetietona tavallisissa matkapuhelimissa. Lisäksi ominaisuuksiin kuuluu   
hälytyksen vastaanotto, historiatoiminteet, SMS- ja GPRS-viestien lähettäminen 
sekä usean toimipisteen kattava työasematoiminne. TWIG-seurantaratkaisujen   
suunnittelutavoitteena on ollut helppokäyttöisyys ja kilpailukykyinen hinta.  
Ylimääräistä asennusta ei tarvita. Lisäkäyttöaikaa ja palvelun laajentamista  
voidaan kätevästi ostaa TWIG eShopista. Lisätietoja: www.twigworld.com.     


Shanghai-toiminnan katsaus                           

Yhtiön Shanghain tytäryhtiön päätavoitteena on Aasian markkinoiden kehittäminen.
Sen ohella Shanghain tiimi, jota johtaa Jeff Lin, Managing Director, China   
Operations, avustaa tuotteiden laadun varmistuksessa, testauksessa ja      
monikielisten toimintojen tarkastuksessa.                    3. Näkymä vuodelle 2008                             

Nakymä vuodelle 2008 näyttää vahvalta GyPSii-alustan osalta, liittyen sekä sen 
kykyyn saada tilaajia kuin myös kykyyn kehittää kumppanuuksia. Tätä käsitellään 
tarkemmin seuraavassa kappaleessa “Tapahtumat raportointikauden päättymisen   
jälkeen”.                                    
GyPSii-liiketoimintatiimin tavoitteena vuodelle 2008 on kehittää merkittäviä  
määriä tilaajia globaalisti. Liikevaihdon kehittäminen on tarkoitus saada aikaan
IPR:ien sisäänrakennetun lisenssioinnin kautta ohjelmistoteknologian ja     
tuotemerkkien osalta sekä GyPSii-alustasta saatavien mainostulojen kehittämisen 
kautta yhteistyössä mobiili- ja verkko-operaattorien kanssa.          

Tällä hetkellä TWIG-tuotteiden kysyntä näyttää vakaalta kohdistuen TWIG     
Discovery Pro -GSM/GPRS/GPS laitteeseen, joka on suunnattu           
turvallisuusmarkkinoille , sekä TWIG Locator -seurantalaitteeseen omaisuuserien 
ja ajoneuvojen seurantamarkkinoilla.                      

Molempien kohdesektorien markkinat kehittyvät edelleen, ja raportointikauden  
päättymisen jälkeen tapahtuneella toiminnalla on luotu liikepotentiaalia, jolla 
voi olla merkittävä positiivinen vaikutus vuoden 2008 tuloksiin.        4. Tapahtumat raportointikauden päättymisen jälkeen               

GyPSii lanseerattiin Blackberry-laitteisiin                   

Yhtiö tiedotti 6.2.2008, että GyPSii-mobiilisovellus on saatavilla Research in 
Motion (RIM) -yhtiön Blackberry-älypuhelintuoteperheeseen.           

GyPSii lanseerattiin China Mobilen sosiaaliseen verkkoon Dopod Clubin kanssa  

Yhtiö tiedotti 7.2.2008 kumppanuussopimuksen solmimisesta Kiinan johtavan    
verkkoyhteisön Dopod Clubin kanssa (www.club.dopod.com).            

GyPSii julkisti Broadwayn kanssa solmitun jakelusopimuksen Intiaan       

Yhtiö tiedotti 11.2.2008, että se on allekirjoittanut sopimuksen Intian Broadway
Pvt Ltd. -yhtiön kanssa täyden GyPSii-palveluja ja sovelluksia käsittävän    
valikoiman tarjoamiseksi Intian markkinoille. Yli 233 miljoonalla        
matkapuhelintilaajalla, joka määrä kasvaa yli 8 miljoonalla kuukaudessa, Intia 
on maailman toiseksi suurin ja nopeimmin kasvava matkapuhelinmarkkina.     

GyPSii julkisti NAVTEQ-kumppanuuden                       

Yhtiö tiedotti 12.2.2008, että se on allekirjoittanut maailman johtavan     
karttatietotoimittajan NAVTEQin ja GeoSentricin välillä solmitun sopimuksen.  

GyPSii julkisti China Unicomin ja Shanghai Rannuon kanssa solmitut kumppanuudet 
Kiinassa                                    

Yhtiö tiedotti 20.2.2008, että se on allekirjoittanut GyPSiin, China Unicomin ja
Shanghai Rannuon välillä solmitun sopimuksen koskien kaikkien aikojen suurinta 
mobiilin verkkoyhteisöpalvelun lanseeraustapahtumaa vuoden 2008 Beijingin    
olympialaisissa.                                

GyPSii-sovellus Apple iPhone -laitteisiin julkistettiin             

Yhtiö tiedotti 5.3.2008, että GyPSii-sovellukset ovat saatavilla innovatiiviseen
Apple iPhone -tuoteperheeseen.                         

Listalleottoesite julkistettu tammikuussa                    

Yhtiö tiedotti 23.1.2008, että se julkistaa Yhtiön edellä selostetussa syksyllä 
2007 toteutetussa rahoitusjärjestelyssä liikkeeseen laskettujen osakkeiden   
julkisen kaupankäynnin kohteeksi ottamisessa tarvittavan listalleottoesitteen. 
Samalla Yhtiö julkisti mainitussa esitteessä olevaa aiemmin julkistamatonta   
tietoa ja tiedotti, että kyseiset osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin    
kohteeksi arviolta 25.1.2008.                          

Vaihtovelkakirjalaina vaihdettu osakkeiksi                   

Yhtiö tiedotti 29.1.2008, että vaihtovelkakirjan 2007G-J nojalla on merkitty  
yhteensä 93.653.333 Yhtiön uutta osaketta, että osakemerkintä rekisteröidään  
arviolta 31.1.2008 ja että osakkeet haetaan julkisen kaupankäynnin kohteeeksi  
Helsingin Pörssissä niin pian kuin käytännössä mahdollista. Rekisteröinnin   
jälkeen liikkeeseen laskettujen GeoSentric- osakkeiden kokonaismäärä on     
618.236.440.                                  5. Talouskatsaus                                

Taloudellinen suoriutuminen raportointikaudella                 

Kaikki tässä kappaleessa esitetyt vuoden 2007 talousluvut ovat alustavia eivätkä
perustu hallituksen hyväksymään tilinpäätökseen.                

Yhtiön liikevaihto kaudella 10-12/2007 oli 892 teuroa kun se jaksolla 1-12/2007 
oli 4435 teuroa. Vastaava liikevaihto kaudella 10-12/2006 oli 3055 teuroa ja  
kaudella 1-12/2006 6959 teuroa.                         

Liiketulos kaudella 10-12/2007 oli -3605 teuroa ja kaudella 1-12/2007 se oli  
-18781 teuroa. Vastaava liiketulos kaudella 10-12/2006 oli -7713 teuroa ja   
kaudella 1-12/2006 -11543 teuroa.                        

Taseen loppusumma vuoden 2007 lopulla oli 17372 teuroa. Taseen loppusumma    
edellisen vuoden 2006 lopulla oli 17397 teuroa.                 

Oma pääoma vuoden 2007 lopulla oli 12687 teuroa, eli noin 73,% taseen      
loppusummasta, kun se edellisen vuoden 2006 lopulla oli 10421 teuroa, eli noin 
59,9% taseen loppusummasta.                           

Korollisten velkojen kirjanpitoarvo vuoden 2007 lopulla, mukaanlukien      
pääomalainat, oli 940 teuroa. Kokonaisvelat vuoden 2007 lopulla olivat 4685   
teuroa, kun ne olivat 6976 teuroa edellisen vuoden 2006 lopulla. Käteisvarat  
vuoden 2007 lopulla olivat 6519 teuroa, josta 373 teuroa oli pantattuna.    


Raportti rahavarojen riittävyydestä ajanjaksolle 01/2008-03/2009        

Alla esitetty kassavirtalaskelma on tehty olettaen, että taloudellisissa    
ennusteissa vuosille 2008 ja 2009 asetetut myyntitavoitteet saavutetaan. Nämä  
ennusteet riippuvat suuresti Yhtiön tuotteiden ja palvelujen oikea-aikaisista  
toimituksista ja myyntimenestyksestä.                      


--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavirtalaskelma kaudelle 01/2008-03/2009       | milj. euroa     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirrat               |  -4,6       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakemerkintöjen maksut                |   0.0       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit                      |  -0,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos                   |  -5,1       |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden alussa                |   6,5       |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat kauden lopussa                |   1,4       |
--------------------------------------------------------------------------------


5. Yhtiöstä                                   

Varhaisten matkapuhelinpioneerien vuonna 1988 Suomessa perustama GeoSentric Oyj 
on johtava yritys GSM-verkkoja, internetiä ja GPS-järjestelmää hyödyntävän   
liiketoiminnan kehittämisessä. Tällä alueella GeosSentric on innovoinnin ja   
tutkimuksen kärjessä.                              

GeoSentric toimittaa ratkaisuja, tuotteita ja teknologioita paikkaperusteisiin 
palveluihin ja sosiaalisiin verkostoihin. Sen tuotteet käsittävät        
GyPSii-brändätyn liikkuvaan sosiaaliseen verkottumiseen ja paikkaperusteisiin  
palvelusovelluksiin tarkoitetun tuotealustan. GyPSii on markkinoiden johtava  
mobiilin elämäntavan sovellus, joka yhdistää ihmisiä, paikkoja ja yhteisöjä   
erilaisten verkkojen ja laitteiden välillä. GyPSii tarjoaa           
verkkoyhteisösovelluksen ja -palvelut langattomiin, internet- ja set-top    
-laitteisiin ja sen pääkonttori on Amsterdamissa. (www.gypsii.com)       


Nämä tuotteet yhdessä käyttövalmiiden integroitujen navigointiin ja kohteiden  
seurantaan tarkoitettujen GPS/GSM-laitteiden ja toimialakohtaisiin käyttöihin  
räätälöityjen ohjelmistosovelluksien kanssa tarjoavat asiakkaille täyden    
kokonaisratkaisun. Lisäksi Yhtiö tarjoaa internet-pohjaista paikannuspalvelua, 
joka antaa käyttäjille mahdollisuuden paikantaa muita GeoSentric-laitteita.   

GeoSentric Oyj:n palveluksessa neljänneksellä 10-12/2007 oli keskimäärin 87   
henkilöä, joista 42 henkilöä koskivat vuorolomautukset.             

GeoSentricin osake (GEO1V) on listattu Helsingissä Pohjoismaisen Pörssin Small 
Cap-listalla.                                  GeoSentric Oyj                                 


--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    | GEOSENTRIC OYJ |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    | ENNAKKOTIETOJA TILINPÄÄTÖKSESTÄ 2007    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    | Tilintarkastam |    |     |    |     |
|    |    |    | aton      |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNIN       |    |    |    |     |    |     |
| TULOSLASKELMA     |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 |    |    |    |    | 4Q/200 |  2007 | 4Q/200 |  2006 |
| EUR  |    |    |    |    |   7 |     |   6 |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike |    |    |    |    |  892 |  4435 |  3055 |  6959 |
| vaiht |    |    |    |    |    |     |    |     |
| o   |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    |    |   29 |   61 |   10 |   25 |
| tuotot        |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmiiden ja keskeneräisten  |    |    |     |    |     |
| tuotteiden          |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| varastojen  |    |    |    |  -386 |  -691 |  1939 |  2625 |
| muutos    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valmistus omaan    |    |    |   0 |    0 |   0 |    0 |
| käyttöön       |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineiden ja      |    |    |  -377 |  -4246 | -4033 |  -7190 |
| tarvikkeiden käyttö  |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstökul |    |    |    | -1567 |  -6429 | -1484 |  -4915 |
| ut      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poist |    |    |    |    |  -775 |  -4013 |  -504 |  -563 |
| ot  |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentumi |    |    |    |   0 |  -440 |  -872 |  -872 |
| set      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut  |    |    | -1366 |  -7403 | -6324 | -11775 |
| kulut         |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktivoidut      |    |    |   0 |    0 |  500 |  4163 |
| tuotekehitysmenot   |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike |    |    |    |    | -3550 | -18726 | -7713 | -11543 |
| voitt |    |    |    |    |    |     |    |     |
| o   |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuoto |    |    |    |   43 |   69 |   41 |   145 |
| t       |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituskulut |    |    |    |  -19 |  -353 |  -35 |  -162 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Voitto ennen |    |    |    | -3526 | -19010 | -7707 | -11560 |
| veroja    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulov |    |    |    |    |  127 |   382 |   0 |    0 |
| erot |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden  |    |    |    | -3399 | -18628 | -7707 | -11560 |
| voitto    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| KONSERNITASE |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| 1000 |    |    |    |    |    | 31.12.2 |    | 31.12.2 |
| EUR  |    |    |    |    |    |   007 |    |   006 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| VARAT |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset |    |    |    |    |     |    |     |
| varat     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset          |    |    |   199 |    |   244 |
| käyttöomaisuushyödykkeet   |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kehittämismen |    |    |    |    |    0 |    |  2841 |
| ot      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liike |    |    |    |    |    |   216 |    |    0 |
| arvo |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat   |    |    |    |  4531 |    |   32 |
| hyödykkeet      |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut     |    |    |    |    |   62 |    |   61 |
| rahoitusvarat |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset    |    |    |    |    0 |    |    0 |
| verosaamiset     |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |  5008 |    |  3178 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset |    |    |    |    |     |    |     |
| varat     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisu |    |    |    |    |  2818 |    |  6194 |
| us      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja   |    |    |    |  2049 |    |  4585 |
| muut saamiset     |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ennakkomaksut |    |    |    |    |   965 |    |   898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahav |    |    |    |    |    |  6520 |    |  2542 |
| arat |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |  12352 |    |  14219 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat     |    |    |    |    |  17360 |    |  17397 |
| yhteensä   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| OMA PÄÄOMA JA VELAT  |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma  |    |    |    |    |  5246 |    |  2634 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osake |    |    |    |    |    |    0 |    |   400 |
| anti |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ylikurssiraha |    |    |    |    |  14652 |    |  15936 |
| sto      |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun oman    |    |    |    |  23695 |    |  4866 |
| pääoman rahasto    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet   |    |    |    |    | -30856 |    | -13415 |
| voittovarat  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma  |    |    |    |    |  12737 |    |  10421 |
| yhteensä   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset |    |    |    |    |     |    |     |
| velat     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset    |    |    |    |  1148 |    |    0 |
| verovelat       |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset  |    |    |    |    |    0 |    |  2319 |
| velat     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |  1148 |    |  2319 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset |    |    |    |    |     |    |     |
| velat     |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja |    |    |    |    |  2431 |    |  4500 |
| muut velat  |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varau |    |    |    |    |    |   104 |    |   157 |
| kset |    |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset     |    |    |    |   940 |    |    0 |
| korolliset velat   |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|    |    |    |    |    |    |  3475 |    |  4657 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat     |    |    |    |    |  4623 |    |  6976 |
| yhteensä   |    |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat  |    |    |    |  17360 |    |  17397 |
| yhteensä       |    |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------