den 6. marts 2008: 91,47

Print
| Source: Access Stratego A/S
Indre værdi den 6. marts 2008: 91,47