den 18. marts 2008 er 99.419,00 kr. pr. aktie

Print
| Source: European Wind Investment
ProtektorINVEST A/S
Indre værdi er dags dato opgjort til kr. 99.419,00 pr. aktie.

Certified Adviser er Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab.

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:
Bestyrelsesformand i ProtektorINVEST A/S:  Torben Vilsgaard - 29 26 00 00 
Direktør i ProtektorINVEST A/S:  Casper H. Leth - 76 25 01 49  

eller

Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab  Henrik Harbo - 86 15 99
44 


Med venlig hilsen

ProtektorINVEST A/S
Vitus Berings Plads 5
8700 Horsens

info@protektorinvest.dk
www.protektorinvest.dk