Sparinvest, sletning fra handel af x-kupon med virkning fra den 25. marts 2008

Print
| Source: Nasdaq Copenhagen A/S
multilang-release
Investeringsforeninger

Sletning fra handel - ex kupon


Investeringsforeningen Sparinvest 
•	Korte Obligationer ex kupon
•	Lange Obligationer ex kupon
•	Danske Obligationer ex kupon
•	High Yield Value Bonds Udb. ex kupon
•	Cumulus Value ex kupon
•	Value Aktier ex kupon

De nævnte investeringsbeviser slettes fra handel fra og med den 25. marts 2008. 

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes den 25. marts 2008, hvorefter
ex udbytte investeringsbeviserne bliver lagt sammen med de ordinære
investeringsbeviser i de pågældende afdelinger, jf. foreningens offentliggjorte
fondsbørsmeddelelse den 8. januar 2008.