Repræsentantskab

Print
| Source: Sparekassen Lolland A/S
Direktionen            
OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S N ygade 4             
                   4900   Nakskov       
Nikolaj Plads 6                           
1067 København K.         Telefon: 54 92 33 44       
                  T elefax: 54 92 87 69       
                  e-mail: direktionen@sparlolland.dk
                  web: www.sparlolland.dk      
                  Swift/BIC-kode: SPNODK22     

Dato: 18. marts 2008

Fondsbørsmeddelelse nr.: 6/2008

Repræsentantskab.

I fondsbørsmeddelelse af den 14. marts 2008 blev det oplyst, at der på     
selskabets generalforsamling afholdt den 13. marts 2008 blev valgt 66 medlemmer 
til repræsentantskabet i Sparekassen Lolland A/S.                

Det har ved en efterfølgende kontrol vist sig, at

gårdejer Folmer Due, stemmekreds Lolland Kommune       
direktør Anders Storm, stemmekreds øvrige Danmark og udlandet

ikke opfylder valgbarhedskriterierne.

F.s.v. angår stemmekreds øvrige Danmark var der ikke opstillet andre kandidater 
end de valgte. For stemmekreds Lolland Kommune er fhv. gårdejer Per Tobiasen  
valgt i stedet for gårdejer Folmer Due.                     

Med venlig hilsen

SPAREKASSEN LOLLAND A/S

Lynge Thang Jørgensen
adm. direktør