Par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Print
| Source: Tosmares kugubuvetava
A/S"Tosmares kuģu būvētava"     Kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 

            2008-03-18 10:15

Par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrība "Tosmares kuģu būvētava" valde paziņo , ka 2008.gada
23.aprīlī plkst. 12:00 tiek sasaukta kārtējā akcionāru sapulce , kas notiks
Liepājā , Ģenerāļa Baloža ielā 42/44 , AS"Tosmares kuģubūvētava" telpās . 

Sapulces darba kārtības jautājumi:
      
  1. Vadības ziņojums par 2007.gada darbības rezultātiem.
         
  2. 2007.gada pārskata apstiprināšana.

  3. 2007.gada peļņas sadale.

  4. Revidenta ievēlēšana 2008.gadam un atlīdzības noteikšana revidentam.

  5. Padomes vēlēšanas un atalgojuma noteikšana padomes locekļiem.

  6. Citi jautājumi.
Akcionāru reģistrācijas sākums 2008.gada 23.aprīlī.plkst.11:30.

Ar sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no
šā gada 14.aprīļa darba dienās no plkst.9:00-12:00 Liepājā , Ģenerāļa aloža
ielā 42/44 , iepriekš piesakoties pa tālruni 34 01919. 

Akciju bloķēšanas pēdējais datums 2008.gada 14.aprīlis.
Akciju sabiedrības apmaksātais pamatkapitāls ir 3 203 397 LVL.
Vērtspapīru kods LV0000101095.


Ar cieņu,

Valdes locekļi
I.Komarovs

I.Galičs.