Tegningsmeddelelse Investeringsforeningen BankInvest I, Afdeling Korte Danske
Obligationer Akkumulerende 

Tegningen af investeringsbeviser i Investeringsforeningen BankInvest I,
Afdeling Korte Danske Obligationer Akkumulerende (fondskode DK006013031-8) til
fast kurs blev afsluttet tirsdag den 1. april 2008. 

Da tegningsperioden sluttede den 1. april 2008 var der modtaget ordrer fra 7507
investorer på i alt 4.222.277 stk. investeringsbeviser, hvilket vil sige, at
der er indbetalt kr. 426.449.977,- i Investeringsforeningen BankInvest I,
Afdeling Korte Danske Obligationer Akkumulerende. 

For oplysninger om afdelingens investeringsområde henvises til det
offentliggjorte tegningsprospekt. 

Afdelingen baserer sine investeringer på BI Asset Management Fondsmæglerselskab
A/S' analyser og forventninger til markedsudviklingen. 

De nye investeringsbeviser vil blive optaget til handel på OMX Nordic Exchange
Copenhagen A/S med første noteringsdag den 8. april 2008. Afdelingen er
samtidig åben for løbende emission til dagskurs. 

For yderligere oplysninger om foreningen henvises til dennes tegningsprospekt,
som blandt andet kan hentes via hjemmesiden www.bankinvest.dk. 


Med venlig hilsen
BI Management A/S


Christina Larsen
Direktør