Johan Ålander slutar som VD och koncernchef i ElektronikGruppen

Johan Ålander har efter drygt tre år som VD och koncernchef meddelat styrelsen
att han önskar lämna sin post. Bolagets vice VD Jens Hansson har utsetts till
tillförordnad VD och koncernchef. Arbetet med att söka en permanent VD och
koncernchef påbörjas omgående.

”Johan har under sin tid i bolaget utvecklat verksamheten mycket förtjänstfullt
och starkt bidragit till en ny koncernstruktur med tydligt fokus på ett antal
nischer med betydande potential. Då Johan meddelat styrelsen att han vill lämna
bolaget har vi gemensamt kommit fram till att det bästa är att göra denna
process så kort som möjligt. I Jens har vi en stark kraft som känner bolaget väl
och direkt kan ta över. Därmed förlorar vi inte tempo i verksamheten under
sökprocessen”, säger Kenneth Lindqvist, styrelseordförande i ElektronikGruppen.

Kenneth Lindqvist, styrelsens ordförande, mobiltelefon 070-3101823

ElektronikGruppen är en av Nordens ledande leverantörer av högteknologiska
komponenter, system och produktionsutrustningar till elektronikindustrin.
Organisationen, med tre affärsområden, bygger på specialistkunskap inom
elektronik och elektromekanik. Norden är hemmamarknad men ElektronikGruppen
finns också i Baltikum, Polen, Storbritannien, Tyskland, Kina och Sri Lanka.
Koncernen omsatte 839 Mkr under 2007 och har cirka 350 medarbetare. Aktien är
noterad på den Nordiska Börsens lista för små bolag.