Samgåendet med Alliance Oil Company: Proformainformation för räkenskapsåret 2007

West Siberian Resources Ltd offentliggör idag proformainformation som
illustrerar effekterna av samgåendet med Alliance Oil Company på redovisningen
för räkenskapsåret 2007.

Samgåendet beräknas kunna slutföras omkring den 10 april 2008. West Siberian
blir genom samgåendet ett ledande, oberoende och fullt integrerat oljebolag med
verksamhet i Ryssland och Kazakstan, noterat på OMX Nordiska Börs Stockholm. Den
sammanslagna koncernen kommer att ha bevisade och sannolika oljereserver på 484
miljoner fat olja, Khabarovsk-raffinaderiet, ett nätverk med 255 bensinstationer
samt 24 oljedepåer. För 2007 uppgick oljeproduktionen proforma till 14,1
miljoner fat och 23,6 miljoner fat raffinerades. Den sammanslagna koncernen
förväntas producera och raffinera 90 000 fat olja per dag år 2011.

Proformainformationen tyder på att samgåendet får en väsentlig positiv påverkan
på WSRs intäkter, EBITDA och resultat:

Alliance Oil Companys bokslut för 2007 finns tillgängligt på www.nk-alliance.ru
och www.westsiberian.com. 

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

För ytterligare information:
WSR
Maxim Barski, VD, West Siberian Resources Ltd., tel. +7 495 956 48 82
Eric Forss, styrelseordförande, West Siberian Resources Ltd., tel 08-613 00 85

Alliance Group
Olga Sergeeva	+7 495 7455810	osergeeva@ga.ru
Andrey Rumyantsev	+7 495 745 5810	anr@ga.ru

Web-adresser: www.westsiberian.com, www.nk-alliance.ru 

[För tabeller, se bifogad pdf]


West Siberian Resources Ltd är ett oberoende oljebolag verksamt i Ryssland. 
Bolagets depåbevis handlas på OMX Nordiska Börs Stockholm under symbolen WSIB.