Wallenstam investerar drygt 120 Mkr i fyra vindkraftverk 

Wallenstam investerar i tre nya vindkraftverk mellan Brålanda och Mellerud i
Dalsland. Byggnationen ska starta omgående och verken beräknas att tas i drift i
november månad i år. 
Utöver det har Wallenstam även tecknat avtal om ett färdigbyggt vindkraftverk i
Kvänum som tillträds per den 1 maj i år. Den totala investeringen uppgår till
drygt 120 Mkr och de fyra vindkraftverken kommer att ha en total effekt på 8
megawatt.


Wallenstams satsning på vindkraftverk i Dalsland och Västergötland är
ytterligare ett steg i företagets strategi att bli självförsörjande på
förnyelsebar energi. 

- Hela vår vindkraftsatsning bygger på en stark vilja att kunna förse våra
kunder och oss själva med miljövänlig energi och dra vårt strå till stacken när
det gäller hållbart boende. Vi har flera spännande projekt på gång och
fortsätter att leta lägen över landet för att kunna förse våra kunder med
förnyelsebar energi till ett bra pris, säger Hans Wallenstam, Vd Lennart
Wallenstam Byggnads AB.

Verken köps av Vestas, och Eolus Vind ansvarar för byggnationen. Avtalet mellan
företagen har nyligen undertecknats och byggnationen för de tre verken i
Dalsland börjar omgående. Samtliga verk är Vestasverk med 95 meter höga torn, 90
meters rotordiameter och en effekt om 2 megawatt. 

Wallenstam har som mål att vara självförsörjande på förnyelsebar energi år 2012.
Wallenstam har, inklusive investeringen ovan, hittills beslutat om
vindkraftsinvesteringar för 550 Mkr. Det omfattar totalt 22 vindkraftverk, varav
tre är i drift.


För ytterligare information:
Thomas Dahl, vice Vd, Lennart Wallenstam Byggnads AB (publ) tel. 031-20 00 00
alt. 0705-17 11 42.

www.wallenstam.seWallenstam är ett utvecklingsföretag som förvaltar bygger och utvecklar
fastigheter för ett hållbart boende och företagande i Göteborg, Stockholm och
Helsingborg. Fastighetsbeståndet värderas till 19 miljarder kronor och kundbasen
utgörs av cirka 10 000 hushåll och cirka 2000 företag. Den totala uthyrningsbara
ytan är drygt en miljon kvm vilket ger drygt 1,2 miljarder kronor i hyror.
Wallenstam satsar även på produktion av förnyelsebar  energi med målet att var
självförsörjande på el 2012. Koncernens B-aktier finns noterade på Stockholms
fondbörs sedan 1984. Wallenstams övergripande mål för verksamheten är att
substansvärdet per aktie ska överstiga 300 kr före 2012.